Phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Ba, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 7/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, tổ chức, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc, do vậy mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khẳng định vai trò, vị trí của Thủ đô.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại kỳ họp

 
Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Thành phố đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch. An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu”. Đáng chú ý, trên cơ sở Nghị quyết 30 của Quốc hội và Nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ vụ Quốc hội, Thành phố đã rà soát, đề xuất thêm các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với một số đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách và doanh nghiệp để góp phần giảm bớt khó khăn do tác động của dịch Covid-19.
 
Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hà Nội tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động, chọn đúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định, giám sát, chất vấn sát với thực tiễn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Đoàn đại biểu Quốc hội TP để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động.
 
Lưu ý trong bối cảnh, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường; dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp trong nước, khu vực và thế giới; Thành phố Hà Nội chuẩn bị bước sang năm thứ 2 của kế hoạch 5 năm 2021-2026 với rất nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới bởi theo đồng chí ”Tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc”.
 
Đồng chí yêu cầu, tại kỳ họp này, đại biểu HĐND Thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tiễn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã có kết luận. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản phát triển để Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
 
Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai; xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, lao động, việc làm, thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước; thực hiện tốt bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới.
Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố. Nâng cao chất lượng việc thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội. Tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân đang quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan thông tin báo chí trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, kỳ họp này sẽ là một kỳ họp trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Thay mặt Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để tập trung thảo luận, bổ sung vào quyết sách phương hướng các nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2026 của Thành phố, góp phần đưa Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

MINH TÚ (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.281.716
  Online: 6