Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Đây là sự chủ động, kịp thời và cần thiết nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi triển khai các nhiệm vụ khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tính thống nhất cao

Cụ thể hóa Chương trình số 01-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" , cùng với yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thống nhất, xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Quy chế có tính thống nhất cao, đảm bảo tuân thủ đúng theo các căn cứ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Quy chế gồm 26 Điều chia làm 3 chương, với các nội dung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp. Trong đó, các nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐB Quốc hội; phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐB HĐND các cấp TP và bầu Hội thẩm TAND TP; thực hiện công tác bầu cử ĐB Quốc hội, ĐB HĐND đảm bảo theo quy định Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Thành phố về công tác bầu cử. Công tác phối hợp tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật, pháp lệnh; phối hợp thực hiện hoạt động phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật và các quy định của Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND; các hoạt động theo chương trình kỳ họp; các nội dung liên quan xây dựng nghị quyết của HĐND; các hoạt động sau kỳ họp HĐND. 


Lãnh đạo thành phố Hà Nội chứng kiến đại diện Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026

Cùng với đó là phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, đảm bảo theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp luật khác liên quan. Phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐB Quốc hội, ĐB HĐND với các hình thức phù hợp theo quy định; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương. Phối hợp tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân, thông báo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, các văn bản QPPL khác liên quan. 

Ý nghĩa quan trọng

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng, việc ký, ban hành quy chế phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của 4 cơ quan Đoàn Đại biểu Quốc hội - Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện công việc chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Thành phố trong thời gian tới.

Năm 2022, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể là tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 chương trình công tác của Thành ủy; các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy; Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Đoàn ĐBQH Thành phố; Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các Kế hoạch, chương trình công tác của UBND Thành phố; chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2022. 

Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần phải có sự phối hợp đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Với tinh thần đó, việc 04 cơ quan đại diện cho cử tri, cho các cơ quan hành pháp của Thủ đô: Đoàn Đại biểu Quốc hội - Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để từng cơ quan chủ động, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật; đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng các cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và bảo đảm đời sống, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Có thể khẳng định, việc ký kết và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác của 4 cơ quan là một trong các nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế trong năm 2022./.

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.080
  Online: 19