Trong tháng 02 năm 2022, việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của  Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đơn thư nhận được qua các nguồn khác nhau (qua bưu điện, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri...) được Đoàn nghiên cứu, xử lý, chuyển tới các cơ quan thẩm quyền giải quyết. 

Trong tháng, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã nhận được 29 đơn kiến nghị, phản ánh qua bưu điện, Đoàn đã phân loại, chuyển 11 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đến: Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, UBND huyện Đông Anh, UBND quận Hoàng Mai,  UBND huyện Mê Linh, UBND quận Ba Đình để xem xét, giải quyết theo quy định, thông tin đến công dân biết; đôn đốc 01 đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên; hướng dẫn 01 đơn của công dân gửi đến UBND phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng để được xem xét giải quyết theo quy định; lưu 16 đơn (do không đủ điều kiện thụ lý và đã được gửi đúng đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

Cũng trong tháng 02, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã nhận được 03 văn bản của các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn Thành phố. Đối với các kiến nghị, phản ánh khác do Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chuyển đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về khiếu nại, tố cáo, Đoàn ĐBQH Thành phố đã nhận được 07 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua rà soát, phân loại nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu tập trung về lĩnh vực quản lý đất đai, hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp.

Đoàn ĐBQH Thành phố đã chuyển 06 đơn đến UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai, UBND quận Đống Đa, UBND quận Long Biên; hướng dẫn 01 đơn của công dân gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; không có đơn lưu.

Về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, trong tháng 02 năm 2022, có 03 đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố, đã tiếp 32 lượt công dân và nhận đơn, đồng thời nhận thêm 31 đơn thư (tổng số 63 đơn thư), đã chuyển 28 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 35 đơn thư (do không đủ căn cứ chuyển đơn và đã giải quyết hết thẩm quyền).

Đoàn ĐBQH và các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, qua đó đã đưa công tác tiếp công dân, xử lý đơn ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả tích cực. 

Đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được nghiên cứu, phân loại và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (kể cả đối với các công dân tỉnh ngoài có đơn)./.

 

Hải Yến


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.281.666
  Online: 4