Ngày 18/3/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo gửi thủ trưởng các Sở, ban, ngành về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố nhận được văn bản số 05/TB-HĐND ngày 01/3/2022 của Thường trực HĐND Thành phố thông báo “Kết luận hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2022 và triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026”, UBND Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, tham mưu Kế hoạch xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, bao gồm cả nghị quyết quy phạm pháp luật và nghị quyết chuyên đề, có tiến độ cụ thể theo trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đôn đốc, kiểm tra, trình cấp có thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, thời gian và tiến độ thực hiện.

Đối với việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp khẩn trương thực hiện, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn giao Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố cùng các Sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp, đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng theo quy định.

Toàn văn văn bản mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.769
  Online: 51