Trong tháng 3/2022, công tác dân nguyện được Đoàn ĐBQH và các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Trong tháng, không có phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, lũy kế đến tháng 3 năm 2022, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổng hợp và chuyển đến Ban Dân nguyện 87 kiến nghị.

Tính đến hết tháng 3 năm 2022, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và xử lý tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là: văn bản trả lời của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố. Hiện nay, Đoàn ĐBQH Thành phố vẫn đang tiếp tục tổng hợp ý kiến trả lời của các các cơ quan Trung ương và địa phương để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong công tác tiếp công dân, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu thích ứng, an toàn, linh hoạt và hiệu quả, Đoàn ĐBQH Thành phố đã tổ chức công tác tiếp công dân với các biện pháp phù hợp, có 06 đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố, các đại biểu đã tiếp 78 lượt công dân và nhận đơn (giải thích trực tiếp 06 đơn của công dân để gửi đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật), đồng thời nhận thêm 26 đơn (tổng số 104 đơn), đã chuyển 24 đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 80 đơn (do trùng, không đủ căn cứ chuyển đơn và đã giải quyết hết thẩm quyền).

Qua tổng hợp số liệu, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân giảm 14,6% so với tháng 02 năm 2022. Đoàn ĐBQH Thành phố đã nhận được 24 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua rà soát, phân loại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung về lĩnh vực quản lý đất đai, hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp.

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã chuyển 06 đơn; đôn đốc 01 đơn; hướng dẫn 02 đơn của công dân gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu 15 đơn (do trùng, không đủ điều kiện thụ lý và đã được gửi đúng đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

Cũng trong tháng 3 năm 2022, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tiếp tục thực hiện Quyết định số 13/QĐ-ĐĐBQH ngày 17/12/2021 và kế hoạch số 109/KH-ĐGS ngày 17/12/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đoàn Giám sát đã thực hiện giám sát trưc tiếp 26 vụ việc tại quận Tây Hồ, quận Nam Từ Liêm; huyện Thanh Trì, huyện Sóc Sơn, huyện Quốc Oai. Tất cả vụ việc của Đoàn Giám sát đều đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời.

Trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền thích ứng linh hoạt trong tình hình mới./.

Hải Yến


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.281.719
  Online: 6