TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

- Giấy triệu tập 45/TrT-HĐND Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 5) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự kiến Chương trình Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 5) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA.

- Tờ trình126/TTr-CP Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (PPP).

- Báo cáo 884/BC-UBKT15 Báo cáo thẩm tra Dự án đường Vành đai 4 cùng Thủ đô Hà Nội.

- Thông báo 983/TB-TTKQH Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết về việc bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

- Tờ trình 108/TTr-UBND Về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

- 1502/UBND-ĐT Về việc cập nhật, bổ sung về chủ trương thống nhất bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

- Báo cáo 34/BC-KTNS Thẩm tra Tờ trình của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 5)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.752
  Online: 22