Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố:

- Kính thưa đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP!
- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ!
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành phố!
- Thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố, thưa các đồng chí!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.


Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng.

Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của thành phố đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để HĐND thành phố xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 9 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố như: Phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công của thành phố; Nghị quyết về mức hỗ trợ trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ mức thu học phí năm học 2022-2023... và các nội dung quan trọng khác.

Những nội dung được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố.


Toàn cảnh kỳ họp

Ngay sau kỳ họp, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với việc triển khai phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn thành phố: Đây là nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền thành phố; là giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, nội dung này được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án, tổ chức nhiều hội nghị, phiên họp cho ý kiến, với quyết tâm hoàn thiện, trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ chín.

HĐND thành phố đánh giá cao Thường trực HĐND, UBND thành phố trong việc phối hợp chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình công phu, bài bản, khoa học, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và các ý kiến đóng góp, thảo luận của các vị đại biểu HĐND thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát các nội dung, nhiệm vụ, thủ tục hành chính để đảm bảo việc phân cấp, ủy quyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hoạt động của các cấp chính quyền ổn định, thông suốt và hiệu quả.

Thứ hai, về việc triển khai kế hoạch đầu tư công của thành phố:

Kỳ họp này, HĐND thành phố đã biểu quyết thống nhất về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2026, kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương 19 dự án quan trọng, thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, 3 mục tiêu y tế, giáo dục và di tích lịch sử văn hóa.

Theo kế hoạch đầu tư công của thành phố, khối lượng thực hiện các công trình, dự án là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp. Đề nghị UBND thành phố khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn; tập trung chỉ đạo; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án, công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương được phân công quản lý. (Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá năng lực của cán bộ theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Thành ủy chuyên đề ngày 31-8-2022 vừa qua).

Thứ ba, đối với các cơ chế, chính sách được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp, nhất là các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, đây là những cơ chế, chính sách rất quan trọng, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân Thủ đô. Đề nghị UBND thành phố tập trung, khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và báo cáo HĐND thành phố theo quy định.

Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố, thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND thành phố, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố đã về dự và tham gia trách nhiệm với kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành thành phố đã chuẩn bị tốt cho kỳ họp. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và thành phố đã về dự và đưa tin, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Đỗ Văn Trường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.363.954
  Online: 19