Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, khẳng định Đại hội công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, đánh giá đứng thực trạng tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nạm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội; đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội cũng kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới gồm những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hảnh Công đoàn Văn phòng cũng đề ra tiêu chuẩn chung của ủy viên Ban Chấp hành khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước và Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn các cấp, ban hành kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-TLĐ ngày 07/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn chung khác.

Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố dự kiến gồm 07 đồng chí (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 05 ủy viên trong đó 01 ủy viên kiêm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra). Số lượng uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Vãn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố dự kiến 03 đồng chí (01 Chủ nhiệm, 01 Phó chủ nhiệm, 01 Ủy viên).

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.275.998
  Online: 11