Quyết định của Công đoàn Viên chức Thành phố nêu rõ: Thành lập Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội. Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Công đoàn Viên chức Thành phố cũng chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Hợp Dũng là Chủ tịch; 03 Phó Chủ tịch là các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Minh Tú, Võ Thị Hoài Thương; các Ủy viên Ban chấp hành là: Duy Hoàng Dương, Hoàng Thị Tú Anh, Đoàn Anh Tuấn, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hương. Ủy viên Kiểm tra lâm thời do đồng chí Duy Hoàng Dương làm Chủ nhiệm; đồng chí Hoàng Thúy Hằng làm Phó Chủ nhiệm và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung làm Ủy viên.

Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội hoạt động theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; có trách nhiệm tổ chức Đại hội Công đoàn trong vòng 12 tháng theo quy định, Kế hoạch và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Toàn văn quyết định mời xem tại file đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.146
  Online: 24