Sáng 16/3/2023, đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức Giải Diên Hồng và đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì họp triển khai Giải báo chí về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, một số sở, ngành cùng các nhà báo chuyên trách theo dõi hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp

Thông tin tại buổi họp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, triển khai Đề án số 3134/ĐA-VPQH ngày 23/12/2022 của Văn phòng Quốc hội tổ chức Giải báo chí Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 68/NQ-BTC ngày 26/12/2022 của Ban tổ chức Giải báo chí Diên Hồng ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất và văn bản số 77/BCĐ-TT ngày 1/3/2023 của Ban Chỉ đạo Giải báo chí Diên Hồng về việc phối hợp tuyên truyền giải báo chí, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí Hà Nội triển khai Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND trên địa bàn Thành phố. Mục đích nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự giải, qua đó lan tỏa mạnh mẽ sự đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp thành phố Hà Nội, từ đó khẳng định vai trò, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại cuộc họp

Về nội dung, các tác phẩm báo chí thể hiện được hoạt động của Đoàn ĐBQH Thành phố đối với công tác xây dựng pháp luật; Hoạt động giám sát, khảo sát; Công tác tiếp xúc cử tri; Tiếp công dân và xử lý các đơn, thư của công dân; Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội; công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các hoạt động khác.

Các tác phẩm báo chí thể hiện được các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp, trong đó chú trọng phản ánh về quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND các cấp Thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND trong việc triển khai các văn kiện của Đảng, Luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội; về những cải tiến, đổi mới trong cách thức tổ chức kỳ họp HĐND, trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Phản ánh về kết quả thực hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, Nhân dân gửi tới Quốc hội và HĐND; công tác giám sát của HĐND các cấp Thành phố.

Phản ánh công tác đổi mới, nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng hình ảnh đại biểu HĐND tiêu biểu, có đức, có tài theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chương trình hành động của đại biểu dân cử, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin, mong đợi của cử tri và Nhân dân...

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt thông tin về Giải Diên Hồng

Về hình thức thể hiện, tác phẩm báo chí tham dự Giải bao gồm 5 thể loại: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, ảnh báo chí. Khuyến khích các tác phẩm báo chí được xây dựng với nhiều thể loại như bài, ảnh, phóng sự, phóng sự truyền hình... trong đó khuyến khích các tác phẩm có hình thức sáng tạo như: Inforgraphic, bài phóng sự trên báo điện tử kết hợp đa dạng phương thức trình bày như viết, video ngắn, ảnh.

Thời gian gửi tác phẩm tham dự Giải trước ngày 30/4/2023.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Phạm Thị Thanh Mai gợi mở các nội dung, vấn đề, các lĩnh vực trong hoạt động của cơ quan dân cử để các nhà báo nghiên cứu, tham khảo xây dựng các tuyến bài, loạt bài tham dự Giải. Đồng chí mong muốn báo chí tiếp tục có nhiều tác phẩm hay, chất lượng phản ánh hoạt động của Đoàn ĐBQH cũng như HĐND các cấp Thành phố.

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội luôn đồng hành với HĐNĐ các cấp Thành phố để phản ánh thông tin của cử tri tới cơ quan dân cử cũng như những những quyết sách của Thành phố tới cử tri. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố mong muốn các cơ quan báo chí tích cực triển khai các đề tài, sáng tạo tác phẩm chất lượng cao tham dự Giải Diên Hồng, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Đồng chí khẳng định, Thường trực HĐND Thành phố luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà báo tác nghiệp, đồng hành cùng HĐND Thành phố trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ./.

Quốc Thịnh - Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.387
  Online: 38