Ngày 31/3/2023, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, xác định, mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố; đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố và 65 đại biểu chính thức của Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố thay mặt Thường trực HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ qua cho thấy, thời gian qua, mặc dù có nhiều biến động về đội ngũ cán bộ, công chức do yêu cầu điều động, thuyên chuyển công tác; tổ chức công đoàn cũng được kiện toàn khi sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố và Văn phòng HĐND thành phố thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; song công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động đã có sự đổi mới và phát triển toàn diện.

Ban chấp hành lâm thời đã xây dựng quy chế, chương trình công tác của Ban chấp hành, phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, triển khai kịp thời việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Công đoàn các cấp.

Đặc biệt, Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của cơ quan vận động đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình, đầy đủ, đóng góp xây dựng quỹ xã hội và các đợt ủng hộ quỹ từ thiện do thành phố, cơ quan phát động; tổ chức cho nữ đoàn viên đi thăm quan, học tập vào các dịp 8-3 và 20-10; tổ chức các đợt nghỉ dưỡng cho đoàn viên công đoàn; duy trì tốt bếp ăn tập thể cho đoàn viên công đoàn.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tới, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc.


Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe 3 phát biểu tham luận về các nội dung liên quan đến hoạt động Công đoàn. Với nội dung về phát huy vai trò đại biểu HĐND Thành phố chuyên trách tại các Ban HĐND Thành phố trong Tổ chức Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND Thành phố Trần Khánh Hưng, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế-Xã hội cho rằng, 2 nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện, một là không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Hai là tham gia đầy đủ các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động và trong cuộc sống, xây dựng Công đoàn cơ quan Văn phòng phát triển vững mạnh. 

Với nội dung về xây dựng văn hóa công sở cơ quan Văn phòng, đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố cho rằng, mỗi đoàn viên công đoàn cần luôn tự ý thức thực hiện tốt quy chế văn hóa nơi công sở, trong đó là hai bộ quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng đã được UBND Thành phố ban hành, qua đó góp phần xây dựng công sở, nơi làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố thực sự văn minh, hiện đại. 

Đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đề xuất, mỗi tổ công đoàn thành viên phải là một tập thể đoàn kết, có năng lực tổ chức các hoạt động của công đoàn, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đồng thời tập thể Công đoàn cơ quan phải thực sự là tập thể đoàn kết, là tổ ấm của tất cả đoàn viên công đoàn.


Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố chúc mừng những kết quả tốt đẹp của Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ đoàn viên nêu cao nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo, con đường đổi mới của Đảng. Nâng cao nhận thức, tham mưu tốt để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố.

Đồng thời, Công đoàn phát huy chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thông qua chăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, việc hiếu, hỷ, thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn. Tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến đời sống của đoàn viên, giao lưu, học tập kinh nghiệm, hiểu nhau hơn, có kinh nghiệm để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn, phát động phong trào thi đua trong từng thời điểm, từng giai đoạn, đăng ký phấn đấu từng danh hiệu, có tổng kết, đánh giá, động viên, tôn vinh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. 

Nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đề nghị Công đoàn phát huy vai trò chủ động trong tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng cơ quan văn hóa và phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đạt kết quả thiết thực. Đặc biệt là vận động cán bộ, đoàn viên thi đua thực hiện tốt yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan", xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên làm việc, học tập, phấn đấu vươn lên, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú, trưởng thành từ phong trào công đoàn cho Đảng ủy xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Tại đại hội, đoàn viên công đoàn đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Các đồng chí Thường trực HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không tái cử trong nhiệm kỳ mới

Tiết mục văn nghệ tham gia Đại hội

Nguyễn Hợp - Quốc Thịnh - Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.219
  Online: 29