Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20-9-2021 của Thường trực HĐND Thành phố về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND Thành phố ban hành thông báo số 52/HĐND-VP về lịch tiếp công dân nơi ứng cử của đại biểu HĐND tại trụ sở tiếp công dân quận, huyện, thị xã.

Chi tiết lịch tiếp công dân tại file đính kèm/./

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.147
  Online: 25