Chiều 3/4/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Hồ Vân Nga, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách chủ trì buổi giám sát. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Chủ trì tiếp đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Giám đốc Sở; các đồng chí trong ban Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở.


Quang cảnh buổi giám sát

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tạ Văn Tường cho biết, giai đoạn 2019-2022, ngành Nông nghiệp đạt mức tăng trưởng trung bình khoảng 2,5% (cơ bản bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 2,5-3%). Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 ước đạt 40.638 tỷ đồng (tăng 11,16% so với năm 2019). 

Cơ cấu giá trị nội ngành Nông nghiệp năm 2022 chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ, giảm tỷ trọng trồng trọt (chăn nuôi chiếm 41,96%, dịch vụ chiếm 54,56%, trồng trọt chiếm 3,48%). Trong lĩnh vực trồng trọt, Thành phố cơ cấu lại theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gieo cấy lúa chất lượng cao, mở rộng diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh; tăng các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình GAP, VietGAP, rau hữu cơ...

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cao được Thành phố quan tâm, đến hết năm 2022, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Thành phố có 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 185 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và 1 mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi; 1.649 sản phẩm OCOP.

Hiện, thành phố Hà Nội có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 huyện đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì). Toàn thành phố có 382 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2022 đạt 56,3 triệu đồng/người/năm.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tạ Văn Tường báo cáo tại buổi làm việc

Dù vậy, vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, thực hiện Nghị định số 57/2028/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cơ sở giết mổ được phê duyệt có thể được hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 15 tỷ đông/dự án đầu tư, nhưng khi triển khai phải thực hiện thu hồi, đấu giá nên đầu tư lớn, nhà đầu tư không mặn mà.

Việc thực hiện Nghị định số 83/NĐ-CP của Chính phủ về công tác khuyến nông cũng gặp khó khăn do chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Sở NN&PTNT đang tham mưu xây dựng định mức này trình UBND thành phố ban hành. 

Thực hiện Nghị quyết số 10/2028/NQ-HĐND của HĐND thành phố, về việc hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, hiện chính sách quy định mỗi người chỉ được hỗ trợ tham gia 1 lần/nội dung. Tuy nhiên, đối với người nông dân, để thay đổi được thói quen đã trở thành tập quán, cần phải có thời gian và tuyên truyền, vận động, chuyển giao nhiều lần, do đó, Sở NN&PTNT đề xuất tăng số lần tập huấn lên 2 lần/nội dung tập huấn/năm. 

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đào tạo nghề sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường phục vụ phát triển liên kết gặp khó khăn do chưa xây dựng được bộ định mức và đơn giá cho hoạt động đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp; việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi cũng gặp khó khăn do việc bố trí quỹ đất và các thủ tục liên quan phức tạp, xa địa giới hành chính.

Sở NN&PTNT đề xuất Thành phố bổ sung chính sách hỗ trợ về hạ tầng, khuyến khích nghệ nhân, bảo tồn, khôi phục làng nghề có nguy cơ mai một để thực hiện tốt Quyết định 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng Nghị quyết trình HĐND thành phố về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý chuyên môn đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi của Thủ đô.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hồ Vân Nga ghi nhận những kết quả trong công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời nhận định, việc thực hiện các chính sách chưa được hiệu quả. Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Sở NN&PTNT cùng các sở, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt chính sách của Trung ương và Thành phố; tham mưu hướng dẫn triển khai chính sách từ định mức đơn giá đến thủ tục, giao cho đơn vị triển khai thực hiện. Đoàn giám sát cũng ghi nhận các kiến nghị để tổng hợp, làm cơ sở đề xuất, tham mưu xây dựng, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp thực tiễn, áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn./.

Nguyễn Hợp - Hoàng Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.065
  Online: 22