HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 28/4/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đối với vụ việc của ông Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện.


Quang cảnh buổi tiếp công dân

Theo thông báo, ngày 24/4/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện, số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Nội dung đơn: Ông Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện, số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa đề nghị được mua bổ sung diện tích sử dụng ngoài Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp của các hộ tại số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Tóm tắt quá trình giải quyết như sau: Nhà số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa trước đây do Xí nghiệp LHXD cầu Thăng Long quản lý và phân phối cho 05 hộ thuê. Từ năm 2005 - 2006, 04 hộ đã nộp hồ sơ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ (trong đó có 01 hộ mua cả phần diện tích được phân phối và phần diện tích nhận chuyển nhượng của 01 hộ khác). Các hộ đã được UBND quận Đống Đa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 

- Năm 2008, các hộ đề nghị được mua bổ sung phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận đã được cấp, trong đó có 02 hộ: 

+ Gia đình ông Nguyễn Đình Chí (bà Nguyễn Thị Diện): diện tích sử dụng nhà 22,5m2 và diện tích sử dụng riêng là 31,5m2 (đã thực hiện nghĩa vụ tài chính); diện tích đất đề nghị mua bổ sung là 29,9m2.

+ Gia đình ông Nguyễn Văn Tường (bà Đinh Thị Quang): diện tích sử dụng nhà 23,3m2; diện tích sử dụng riêng là 30,3m2 (đã thực hiện nghĩa vụ tài chính); diện tích đất đề nghị mua bổ sung là 9,7m2.

- Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có các văn bản: số 144/TTr-BN ngày 12/8/2010, số 3524/QLPTN-TNBN ngày 02/11/2015, số 2464/QLPTN-TNBN ngày 14/4/2016, số 1630/QLPTN-TNBN ngày 24/7/2020, số 164/QLPTN-TNBN ngày 26/01/2021 về việc đề nghị Sở Xây dựng xem xét, xin ý kiến liên ngành, báo cáo với UBND Thành phố chấp thuận cho các hộ dân tại số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa được hưởng mức giá mua nhà theo Nghị định 61/NĐ-CP, thu hồi giấy chứng nhận và điều chỉnh phần diện tích phụ chung phân bổ không hoạch định đã ghi trong giấy chứng nhận đã cấp cho các hộ dân cho đúng với hồ sơ đã bán và thực tế sử dụng.

- Sở Xây dựng có các văn bản: số 8953/SXD-QLN ngày 30/9/2020, số 7830/SXD-QLN ngày 30/9/2021, số 2914/SXD-QLN ngày 04/5/2022, số 521/SXD-QLN ngày 31/01/2023, số 1542/SXD-QLN ngày 15/3/2023 phúc đáp đề nghị của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và trả lời đơn đề nghị của 02 hộ ông Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện, theo đó Sở Xây dựng có nêu, tại Văn bản của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Đống Đa đã báo cáo quá trình giải quyết hồ sơ mua diện tích đất ngoài hợp đồng thuê nhà ở cũ và trình 02 phương án xác định giá bán cho các hộ dân, Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ Thành phố nhận thấy đề xuất của Công ty và Xí nghiệp chưa nêu rõ căn cứ pháp lý của việc đề xuất 02 phương án, chưa có quan điểm đề xuất Hội đồng phê duyệt theo phương án nào nên Hội đồng chưa có cơ sở để xem xét, do vậy yêu cầu Công ty và Xí nghiệp kiểm tra làm rõ căn cứ pháp lý, quan điểm của đơn vị, đề xuất báo Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố. 

- Ngày 07/4/2023, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức họp với Sở Xây dựng để báo cáo về hồ sơ mua nhà và phương án trình Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố để xem xét, thống nhất trình UBND Thành phố phê duyệt giá bán nhà cho các hộ tại số 25 phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Tuy nhiên, đến nay vụ việc chưa được giải quyết nên ông Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện có đơn đề nghị được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi làm việc, sau khi công dân trình bày nội dung kiến nghị, ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận Đống Đa và UBND phường Quốc Tử Giám về quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố kết luận như sau:

Từ năm 2008, các hộ dân tại địa chỉ số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa có đơn đề nghị được mua bổ sung diện tích sử dụng ngoài Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp theo Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay vụ việc đã kéo dài 15 năm chưa được giải quyết dứt điểm. Việc chậm giải quyết có nguyên nhân khách quan do chế độ, chính sách về bán nhà, thủ tục, hồ sơ, giá bán, thẩm quyền phê duyệt... có sự thay đổi. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, do Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các các sở, ngành, đơn vị liên quan chưa chủ động phối hợp, tham mưu, giải quyết kiến nghị của công dân.

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo: Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố vào đầu tháng 5/2023; trình UBND Thành phố phê duyệt giá bán nhà giữa tháng 5/2023, làm cơ sở để UBND quận Đống Đa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với 02 trường hợp: ông Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện trong tháng 5/2023; đồng thời rà soát, xem xét, giải quyết đối với trường hợp tương tự tại địa chỉ số 25 Đoàn Thị Điểm, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND và Ban Pháp chế HĐND Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc nêu trên, tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐND Thành phố theo quy định. Đồng thời định kỳ hàng quý rà soát việc thực hiện kết luận chỉ đạo tại các buổi tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Thành phố tại quận Hoàn Kiếm và Ban tiếp công dân Thành phố để đôn đốc các sở, ngành và UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức thực hiện.

Xem thông báo tại văn bản đính kèm./.

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.008
  Online: 18