Ngày 24/7/2023, HĐND thành phố Hà Nội có thông báo số 24/TB-HĐND về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đối với vụ việc của bà Nguyễn Thị Kim An.


Toàn cảnh buổi tiếp công dân

Theo thông báo, thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp; Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 19/7/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, xử lý đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim An, số 4, ngách 70, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa - vụ việc thuộc địa bàn quận Long Biên.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố; các sở, ban, ngành Thành phố: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế, Thanh tra Thành phố, Ban tiếp công dân Thành phố; UBND quận Long Biên, UBND phường Ngọc Lâm và công dân có đơn.

1. Nội dung đơn: Bà Nguyễn Thị Kim An, số 4, ngách 70, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa - vụ việc thuộc địa bàn quận Long Biên đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại Quyết định số 9328/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND quận Long Biên giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đổi với thửa đất tại số 13, ngõ 20 phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

2. Tóm tắt quá trình giải quyết

- Thửa đất gia đình bà Nguyễn Thị Kim An đang sử dụng có nguồn gốc gồm 02 phần: (1). Do công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí phân và bán cho gia đình ông Nguyễn Văn Bịch, ông Bịch đã nộp đủ tiền thanh lý nhà theo đơn xác nhận của Công ty. Năm 2002, ông Nguyễn Văn Bịch chuyển nhượng toàn bộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An với diện tích nhà 35m2 nhà và 2m2 bếp. (2) Do công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí phân và bán cho gia đình ông Dương Đình Tần, ông Tần đã nộp đủ tiền thanh lý nhà theo đơn xác nhận của Công ty. Năm 2006, ông Dương Đình Tần chuyển nhượng cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An với diện tích 4m2 bếp - là giấy viết tay không có xác nhận.

- Năm 2022, bà Nguyễn Thị Kim An có đơn đăng ký cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất. Ngày 15/6/2022, UBND phường Ngọc Lâm có Tờ trình số 27/TTr-UBND về việc đề nghị UBND quận Long Biên cấp GCNQSD đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An với diện tích 47,1m2 đất gồm 02 thửa (thửa 1 có diện tích 40,6m2, thửa 2 có diện tích 6,5m2) diện tích tăng lên 11,1m2. 

- Ngày 22/6/2022, UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An với diện tích 47,1m2 đất ở, nghĩa vụ tài chính gia đình bà Nguyễn Thị Kim An phải nộp: nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích 6,5m2 đất ở đô thị trong hạn mức và nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích 40,6m2 đất ở đô thị trong hạn mức theo giá do UBND Thành phố quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

- Bà Nguyễn Thị Kim An cho rằng nhà, đất có nguồn gốc là do gia đình mua lại nhà, đất của 02 ông Nguyễn Văn Bịch và Dương Đình Tần được cơ quan thanh lý, các gia đình đã nộp đủ tiền để được sử dụng nhà, đất nên thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Ngày 06/12/2022, Chủ tịch UBND quận Long Biên có Quyết định số 9328/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đổi với thửa đất tại số 13, ngõ 20 phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Công dân không đồng ý và có gửi đơn kiến nghị đến Chủ tịch UBND Thành phố.

- Ngày 10/01/2023, UBND Thành phố đã có Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị giải quyết với Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định của Luật Khiếu nại.

- Thường trực HĐND Thành phố có Phiếu chuyển đơn số 52/PCĐ-HĐND ngày 26/4/2023 đến đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố để xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, đến nay đơn của bà Nguyễn Thị Kim An chưa được giải quyết dứt điểm.

3. Kết luận 

Tại buổi làm việc, sau khi công dân trình bày nội dung kiến nghị, ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận Long Biên và UBND phường Ngọc Lâm về quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố kết luận như sau:

(1) Tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng để trao đổi, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện pháp luật và quy định của Thành phố; do vậy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm chỉ đạo. 

(2) Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận Long Biên và các cơ quan có liên quan rà soát hồ sơ vụ việc đảm bảo quyền lợi của công dân, sớm có báo cáo kết quả xác minh đến Chủ tịch UBND Thành phố (báo cáo cần lý giải rõ những cơ sở pháp lý để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất); đồng thời thông tin kết quả giải quyết đến công dân. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7/2023. 

(3) Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Thanh tra Thành phố tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đảm bảo đúng quy định của pháp luật trước ngày 10/8/2023.

(4) Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND và Ban Pháp chế HĐND Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐND Thành phố theo quy định.

Xem thông báo tại văn bản đính kèm./.

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.281.736
  Online: 9