Bộ Công an có văn bản số 2721/BCA-V01 ngày 04/8/2023 về việc trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, nội dung ý kiến cử tri thành phố Hà Nội như sau: “Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có thể quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án di chuyển Trung tâm phát tín tại Tân Triều, huyện Thanh Trì để địa phương đầu tư xây dựng các công trình phụ vụ đời sống dân sinh của Nhân dân xã Tân Triều, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí đưa xã trở thành phường trong thời gian sớm nhất”.

Về kiến nghị này, Bộ Công an trả lời như sau:

Thực hiện Chương trình triển khai, thực hiện các Đề án thuộc danh mục bí mật nhà nước trong chương trình công tác Quý I năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị, sở ngành của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai xây dựng Đề án di chuyển Trung tâm phát tín tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì trình Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19/5/2023, Bộ Công an đã có Tờ trình số 266/TTr-BCA trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trên.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Công an sẽ phối hợp với các sở, ngành của thành phố Hà Nội sớm hoàn thiện việc di chuyển Trung tâm phát tín tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì về trụ sở mới, bàn giao địa điểm đất tại trụ sở cũ cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, xử lý theo quy định. 

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

 

Hoài Thương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận