Ngày 11/8/2023, Bộ Nội vụ có văn bản số 4449/NBV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận được Văn bản số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong đó, có các kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội, nội dung kiến nghị như sau:

1. Cử tri phản ánh, khu đốt rác thải công nghiệp tại thung Mỏ Son (đã ngừng hoạt động) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1860/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 là thuộc địa bàn xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực địa, xác định tọa độ thì diện tích này thuộc địa giới hành chính xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức. Dề nghị trình Chính phủ điều chỉnh dân cư và địa giới khu vực trên về huyện Mỹ Đức quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Cử tri tiếp tục đề nghị trình Chính phủ nghiên cứu quy định theo hướng tăng chế độ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch các đoàn thể chính trị xã hội cấp phường.

3. Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cơ chế đối với cán bộ, công chức của khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương thực hiện thí điểm chính quyền đô thị; tăng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thôn, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội.

4. Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu kỹ lưỡng phương án sáp nhập đơn vị hành chính ở địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh, theo đó, việc sáp nhập không chỉ căn cứ trên mật độ dân số mà cần đánh giá tổng quát các nội dung như: điều kiện giao thông, phong tục tập quán, yếu tố lịch sử, liên quan đến an ninh, quốc phòng của đất nước, nhất là các tỉnh vùng biên giới.

Về kiến nghị của cử tri Hà Nội, Bội Nội vụ trả lời như sau:

1. Đến nay Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình và của UBND thành phố Hà Nội vê việc khu đốt rác thải công nghiệp tại thung Mỏ Son thuộc địa bàn xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Do vậy, Bộ Nội vụ chưa có đủ căn cứ để  báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Điều 34 quy định tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (trong đó có chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố).

3. Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 đã quy định cụ thể các trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng không bắt buộc thực hiện sắp xếp, như: Đơn vị hành chính có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề; đơn vị hành chính có địa giới đã hình thành ổn định và từ năm 19945 đến nay chưa có thay đổi; điều chỉnh lần nào; đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021;...

4. Về cơ chế đối với cán bộ, công chức của khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị: Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội để đề xuất cơ quan có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. 

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

Tuấn Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.033
  Online: 35