Ngày 10/8/2023, Bộ Xây dựng có văn bản số 3582/BXD-QLN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:“Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm nghiên cứu hướng dẫn việc xây dụng giá bán nhà ở xã hội theo hướng để người thu nhập thấp và sinh viên có cơ hội được thụ hưởng”.

Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

(1) Quy định của pháp luật hiện hành:

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013 thì sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014 thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được hưởng các ưu đãi sau: (i) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; (ii) Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: (iii) Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng. nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán; (iv) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này; (v) Các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

- Theo quy định tại điểm c Điều 61 Luật Nhà ở năm 2014 thì giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định của Chính phủ và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này.

- Tại Điều 9 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định cụ thể về phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội.

(2) Đồng thời, hiện nay, Chính phủ đang tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo ý kiến của các Đại biểu Quốc hội sau khi lấy ý kiến lần thứ 1 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, trong đó tại Điều 84 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang dự thảo theo hướng tăng mức hỗ trợ cho chủ đầu tư để khuyến khích phát triển nhà ở xã hội. Những quy định này sau khi được Quốc hội thông qua sẽ thúc đẩy hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp và sinh viên có cơ hội được thụ hưởng.

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

Tuấn Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.831
  Online: 50