Thực hiện Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội năm 2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

    Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng ý kiến về Dự thảo Luật này.

    Dưới đây là toàn văn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản./.

Tuấn Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.860.122
  Online: 22