Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND Thành phố ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 29/9/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố được đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố ủy nhiệm chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, xử lý đơn kiến nghị của công dân Tạ Văn Hồi, số 113, phố Phượng Trì, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Ông Tạ Văn Hồi, số 113, phố Phượng Trì, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội có đơn đề nghị giải quyết vụ việc chuyển đổi đất của gia đình Ông để cải tạo chùa Phượng Trì theo biên bản làm việc năm 2016 giữa gia đình ông với UBND thị trấn Phùng và đại diện cấp ủy, khu phố, nhà chùa.

Tại buổi làm việc, sau khi công dân trình bày nội dung vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng, UBND thị trấn Phùng báo cáo quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền, ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố kết luận như sau:

Gia đình ông Tạ Văn Hồi và UBND thị trấn Phùng (Chủ đầu tư), cùng đại diện cấp ủy, Tổ dân phố, Hội người cao tuổi và chùa Phượng Trì thống nhất việc đổi đất để mở rộng di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và gia đình ông Tạ Văn Hồi. Tuy nhiên, quy trình triển khai chưa chặt chẽ, gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân còn chậm, trách nhiệm thuộc về UBND thị trấn Phùng và UBND huyện Đan Phượng.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị UBND huyện Đan Phượng tiếp tục thanh tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện dự án và giải quyết kiến nghị, phản ánh của gia đình ông Tạ Văn Hồi; trên cơ sở đó phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố và UBND thị trấn Phùng đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật trong tháng 11/2023 và báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố.

Toàn văn thông báo kết luận mời xem tại file đính kèm

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.122
  Online: 3