Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 02/11/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025;… Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Theo đó, Quốc hội tiến hành thảo luận về: (1) Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; (2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương). Tại phiên họp, thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, theo chương trình Kỳ họp, sáng nay, Quốc hội thảo luận về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương).

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại hội trường

Phát biểu tại hội trường, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội có đại biểu Trần Thị Nhị Hà tham gia thảo luận. Trong đó, đại biểu bày tỏ nhất trí cao với nhiều nội dung được nêu trong các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho biết, nhằm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình bao gồm cả các công trình y tế. Xuất vốn đầu tư xây dựng công trình, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. 

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự phiên họp

Tuy nhiên, đại biểu nhận thấy, đối với lĩnh vực y tế, Quyết định 510 chỉ quy định xuất vốn đầu tư cho các công trình bệnh viện đa khoa từ 50 đến 1000 giường bệnh và công trình bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương với 1000 giường bệnh. Trong khi đó, nhiều địa phương hiện nay đang thực hiện kế hoạch đầu tư công để xây dựng bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh với quy mô dưới 1000 giường như ở Hà Nội đang thực hiện dự án Bệnh viện Thận tiết niệu, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Mê Linh,… Quá trình triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với các bệnh viện chuyên khoa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do không có hướng dẫn về xuất vốn đầu tư.

Do đó, đại biểu Trần Thị Nhị Hà đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung thêm quy định về xuất vốn đầu tư đối các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh tại Quyết định 510 để làm cơ sở xác định tổng mức vốn đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công của ngành y tế.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự phiên họp

Bên cạnh đó, đại biểu đề cập về vướng mắc trong việc xác định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với việc xây dựng mới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đề nghị Bộ Y tế sớm sửa đổi Thông tư 08 hướng dẫn cụ thể việc xây dựng, xác định tiêu chuẩn trang thiết bị y tế chuyên dùng làm cơ sở lập hồ sơ đề xuất chủ trương triển khai mua sắm tại các dự án đầu tư công xây mới ở bệnh viện. 

Ngoài ra, đại biểu cũng chỉ rõ vướng mắc trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, đề nghị Chính phủ quan tâm tới các quy định, điều kiện chuyển tiếp liên quan đến đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ Thông tư 14 sang thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế không bị chậm trễ, không phải chờ các văn bản hướng dẫn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải ngân đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn trong thực tiễn. Đồng thời cần phải cần ban hành các văn bản có tính căn cơ để giải quyết vấn đề mua sắm trang thiết bị y tế./.

Thu Trang - Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.275.968
  Online: 19