Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15 ngày 03/10/2023, sáng 17/11/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại 62 Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), với khoảng 250 đại biểu tham dự tại điểm cầu chính. Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội dự hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng.

Nội dung Hội nghị tập trung vào ba nội dung: 1- Đánh giá khái quát tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; 2- Triển khai các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; 3- Thảo luận, tham gia ý kiến (về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các địa phương).


Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố đã phát biểu tham luận về nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ thống nhất cao đối với các nội dung triển khai Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực; sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần tạo sự đồng bộ, thống nhất, chuẩn hóa trong hoạt động của cơ quan dân cử từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thống nhất cao đối với đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ việc Đảng đoàn Quốc hội xác định “Việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội” c