Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND, thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành phố đã chủ động phối hợp, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội và Nghị định số 68/2021/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách, trong đó quy định tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Thành phố tối đa là 19 người, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố.
 
Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND Thành phố phối hợp, đề xuất Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội ban hành Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong hoạt động của HĐND các cấp. 

Quang cảnh kỳ họp

Cùng với đó, HĐND Thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham mưu, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”, tạo sự đồng bộ, thống nhất, chuẩn hoá, lan tỏa sự đổi mới trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử từ Quốc hội tới HĐND các cấp.
 
Thường trực HĐND Thành phố chủ động ký kết Quy chế phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố để tăng cường công tác phối hợp. Xây dựng và ban hành Kế hoạch định hướng xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và hằng năm theo đúng tinh thần Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật toàn khoá.
 
HĐND Thành phố đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thành phố như: Đề án phân cấp, uỷ quyền; Đề án quản lý, khai thác tài sản công; Đề án cải tạo chung cư cũ; Kế hoạch đầu tư xây dựng 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ các di tích lịch sử văn hoá; Các cơ chế, chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội cùng rất nhiều đề án quan trọng khác trên các lĩnh vực đã được thực hiện có hiệu quả, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
  
Lan tỏa những đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, được đông đảo cử tri, dư luận quan tâm để tổ chức giám sát, chất vấn, giải trình như: dự án chậm triển khai, quản lý tài sản công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, rác thải, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị… HĐND Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, các cơ quan của Quốc hội triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đóng góp thiết thực vào kết quả giám sát và đổi mới công tác giám sát của Quốc hội và các cơ quan dân cử.
 
Các vị đại biểu HĐND Thành phố làm tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân, đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trong xây dựng, hoạch định chính sách, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại kỳ họp

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, bài bản, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Hà Nội, của các cấp, các ngành, của cử tri và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và những kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có sự đóng góp tích cực của HĐND và đại biểu HĐND các cấp của Thành phố trong thời gian vừa qua”, đồng chí Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố.
 
HĐND Thành phố cần tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư và các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức, công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế kịp thời cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu…
 
Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.
 
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ./.

Nguyễn Hợp - Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.055
  Online: 20