Ngày 18/12/2023, HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2024; nghe báo cáo, thảo luận và quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Năm 2023, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ với  UBND, Ủy ban MTTQ quận và các ngành chức năng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Quận ủy kịp thời, đúng quy định. Hoạt động của HĐND quận tiếp tục có nhiều đổi mới, triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, đạt hiệu quả, chất lượng.

Trong năm 2023, HĐND quận tổ chức 05 kỳ họp, trong đó có 02 kỳ họp thường kỳ và 03 kỳ họp chuyên đề. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND quận được thực hiện chủ động, đúng quy định, phát huy dân chủ của đại biểu. Nội dung các kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, nhiệm vụ trọng tâm của quận và những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Sau khi các Nghị quyết được ban hành, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND quận triển khai thực hiện các Nghị quyết đến các cấp, các ngành, các phường và Nhân dân trên địa bàn quận; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp

Báo cáo của UBND quận trình tại kỳ họp cho thấy, năm 2023, kinh tế- xã hội quận đạt được những kết quả tích cực, dự kiến hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 24/24 chỉ tiêu chủ yếu. 

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu (giá so sánh) ước đạt 63.275,6 tỷ đồng, tăng 12,86% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển; thương mại, dịch vụ từng bước phục hồi. 

Thu ngân sách đạt kết quả tốt, ước thực hiện 103% dự toán Thành phố giao (trong đó, thu thuế, phí, lệ phí ước đạt 2.536 tỷ đồng, đạt 110% dự toán giao).

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo. Theo quy hoạch chung Thủ đô đã được duyệt, quận Bắc Từ Liêm nằm trong phạm vi 05 quy hoạch phân khu đô thị. Trên cơ sở phân cấp và quy hoạch phân khu đã được UBND thành phố phê duyệt, UBND quận đã và đang tiến hành triển khai thực hiện 04 đồ án quy hoạch chi tiết; 01 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn quận. 

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại kỳ họp

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, số lượng vi phạm phát sinh mới giảm so với cùng kỳ, các vi phạm mới phát sinh được phát hiện kịp thời, lập hồ sơ và xử lý đúng quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay, toàn quận phát sinh mới 68 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (giảm 02 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022). UBND Quận đã chỉ đạo lập hồ sơ, xử lý xong 53 trường hợp; còn 15 trường hợp đang xử lý theo quy định (trong đó có 06 trường hợp chưa đến thời hạn xử lý). Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo xử lý 111 vi phạm tồn đọng đến ngày 31/12/2022; đến nay, đã xử lý xong 85 trường hợp; đối với 26 trường hợp còn lại đang xử lý theo quy định. Ban hành 68 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. 

An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống của Nhân dân tiếp tục được chăm lo. Chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì. Dịch bệnh được kiểm soát. Quốc phòng quân sự địa phương được củng cố tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2024, quận sẽ tăng cường thu hút mọi nguồn lực dành cho đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế; tập trung hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường hoạt động đầu tư công tạo động lực cho phát triển kinh tế. Quan tâm thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung cân đối các mục tiêu chủ yếu phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm dự báo khả năng thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.354
  Online: 18