Ngày 21/11/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 149/QĐ-VP về công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2023 (bổ sung lần 1);

Ngày 21/11/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 150/QĐ-VP về công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2023 (bổ sung lần 2);

Ngày 15/12/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 160/QĐ-VP về công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2024.

Xem công khai dự toán tại các văn bản đính kèm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.831
  Online: 24