Chiều 19/12/2023, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan để kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.


Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; lãnh đạo Văn phòng, các Ban HĐND Thành phố; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan. 

Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy năm 2023 cho thấy, Đảng ủy cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2023. Tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng, hành động, chủ động, năng động, đổi mới, quyết liệt, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể, đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm cá nhân từng đồng chí đảng viên.

Đảng ủy cơ quan luôn chú trọng công tác quán triệt chủ trương của cấp trên, trong năm nổi bật là quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố và của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, đặc biệt là Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố, HĐND Thành phố, Thường trực, các Ban HĐND đảm bảo chu đáo, kịp thời trong các hoạt động kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, tiếp công dân, đối ngoại và các hoạt động chung của Thành phố.

Đảng ủy luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức đầy đủ, nhận diện sâu sắc và chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên trong cơ quan. 

Năm 2024, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận cấp ủy cấp trên; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác sơ kết, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức,…


Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Phùng Khải Lợi tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kiện toàn

* Sau hội nghị kiểm điểm, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Phùng Khải Lợi đã tặng hoa, chúc mừng các đồng chí mới được kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.


Tập thể cơ quan Văn phòng chúc mừng các đồng chí

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND Thành phố giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng chí Duy Hoàng Dương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Khánh Long, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.585.878
  Online: 28