Ngày 20/12/2023, HĐND quận Hà Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ mười ba - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo luật định.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường, kỳ họp này, HĐND quận xem xét, đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2023; thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2024, hướng đến hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI thông qua.


Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại kỳ họp này, HĐND quận triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND quận bầu theo quy định và các nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, năm 2023, toàn quận có 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất 11 tháng ước đạt gần 34.551 tỷ đồng (giá so sánh 2010); tăng 11% so cùng kỳ năm trước; đạt 90,35% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước cả năm 2023 đạt hơn 38.242 tỷ đồng, vượt 0,01% so với kế hoạch năm, tăng so cùng kỳ 11,55%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 11 tháng là hơn 3.874 tỷ đồng, đạt 73,5% so với dự toán giao, bằng 85,8% so cùng kỳ năm trước...

Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị bước đầu đem lại những kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, các hoạt động văn hóa và giáo dục được duy trì. Khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết, công tác quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo.

Năm 2024, quận Hà Đông tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, quận tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là các khoản thu ổn định, bền vững, gắn với đẩy mạnh tiết kiệm chi ngân sách; chuẩn bị và thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024.

Bên cạnh đó, quận cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ quản lý đô thị, quản lý đất đai; tập trung chỉnh trang đô thị, nhất là chiếu sáng trang trí đô thị tuyến đường chính... đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến phố gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ ban đầu đối với các vi phạm phát sinh, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm./.

Thu Hằng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.703
  Online: 39