Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND Thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND Thành phố tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân tại địa phương nơi ứng cử.

Lịch tiếp công dân quý I/2024 của các vị đại biểu HĐND Thành phố thực hiện theo Tổ đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở tiếp công dân quận, huyện, thị xã.

Xem lịch tại văn bản đính kèm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.097
  Online: 18