Ngày 05/01/2024, Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 với 44 nội dung công việc cụ thể theo thời gian để làm căn cứ triển khai các công việc, phân công các đơn vị tham mưu, chỉ đạo thực hiện…

Cụ thể, trong Quý I, Thường trực HĐND quận tập trung: Quán triệt, triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố và kỳ họp thứ 12 HĐND quận; Xây dựng và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Thường trực HĐND quận; Xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND quận trong năm 2024; Triển khai hoạt động giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 20/6/2023 của HĐND quận về giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận; Tổng kết đánh giá chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 và triển khai chương trình phối hợp 2024 giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận; Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (kỳ họp thứ 12); Giao ban các Ban, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024; Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kế hoạch hoạt động chung của Thành phố, của Quận…

Trong Quý II, Thường trực HĐND quận tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 20/6/2023 của HĐND quận (hoàn thành trong tháng 4/2024); Xem xét việc trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND, thành viên UBND, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận (dự kiến tổ chức tháng 4/2024); Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND quận về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc quận (dự kiến tổ chức tháng 5/2024); Giao ban các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai hoạt động Quý 11/2024; Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND quận (dự kiến tổ chức tháng 5/2024); Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Quận; Xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND quận trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 6/2024)…

Trong Quý III: Triển khai hoạt động giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 123/NQ- HĐND ngày 20/6/2023 của HĐND quận về giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn quận; Giao ban các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND quận đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024; Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề (dự kiến tổ chức tháng 8/2024)…

Trong Quý IV: Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND quận về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận (tổ chức tháng 9/2024); Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 20/6/2023 của HĐND quận về giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân (hoàn thành trong tháng 10/2024); Tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND quận về công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn quận (dự kiến tổ chức tháng 10/2024); Chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 (tháng 12/2024); Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu đại biểu HĐND Quận; Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2024…

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.075
  Online: 26