Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Vì vừa ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2024 nhằm chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình hoạt động của HĐND huyện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Chương trình công tác của HĐND huyện bám sát các nội dung Chương trình, Kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Huyện ủy và các Nghị quyết của HĐND huyện; tiếp tục lan tỏa sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND&UBND huyện, chủ động, trách nhiệm, khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung triển khai trong năm 2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 được cụ thể hóa gồm 70 nội dung trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII với 6 Chương trình của Huyện ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 05 năm 2021-2025; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Ba Vì giai đoạn 2021-2026; tiếp tục thực hiện Đề án 15 ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

HĐND huyện tổ chức 02 kỳ họp thường lệ dự kiến cuối tháng 6/2024 và giữa tháng 12/2024 theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện; tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo tình hình thực tế của huyện (dự kiến tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề vào tháng 3 và tháng 8/2024) để kịp thời giải quyết và tháo gỡ những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện.

Về hoạt động giám sát, HĐND huyện tổ chức giám sát theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện gồm: (1) Xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và năm 2024; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, TAND, Viện KSND, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật; (2) Chất vấn Chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cá nhân liên quan; (3) HĐND huyện tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện: tháng 4,5/2024) và công tác thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện: tháng 10,11/2024).

Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: (1) Việc chấp hành các quy định của cơ quan nhà nước về kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện: Quý 1/2024); (2) Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi trên địa bàn huyện, (thời gian thực hiện: Quý III/2024); Tổ chức 01 phiên giải trình về công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện (tháng 7/2024); Tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề theo tình hình thực tế.

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện: Khảo sát việc thực hiện Đề án 15 của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện: Quý 1/2024); giám sát công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện Quý 11/2024); giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện Quý III/2024).  

Ban Pháp chế HĐND huyện: Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện Quý 1/2024); khảo sát việc chấp hành các quy định về bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện Quý II/2024); giám sát về công tác tuyên truyền pháp luật trong nhà trường trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện tháng 8,9,10/2024).

Thường trực HĐND huyện cũng sẽ tổ chức để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện: 02 cuộc/2 kỳ họp. Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực giáo dục. Thường trực HĐND huyện tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại đơn vị ứng cử.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, thị trấn 2 lần/năm theo chuyên đề. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thực tiễn; triển khai các công việc khác theo thẩm quyền của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND&UBND huyện…

Toàn văn Chương trình mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.261
  Online: 25