Ngày 16/01/2024, HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.


Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, HĐND quận đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức và hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng trong các kỳ họp và hoạt động của Hội đồng; phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; từng bước nâng cao đời sống dân sinh của nhân dân trong quận.

HĐND quận đã tổ chức thành công 04 kỳ họp, ban hành 28 nghị quyết, 04 văn bản cho ý kiến. Các nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao; sát với thực tiễn của địa phương, phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Đồng thời là căn cứ, cơ sở pháp lý để để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng hàng năm và kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức thực hiện 18 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Thường trực HĐND quận đã đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát thông qua việc trực tiếp giám sát trên rất nhiều các lĩnh vực công tác, bao gồm cả về kinh tế, quản lý đất đai, đô thị, y tế, giáo dục và một phần trong công tác nội chính, qua đó đã kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền quận, phường cũng như các đơn vị liên quan.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc đúng quy định pháp luật. Các cuộc tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là những người trực tiếp ở cơ sở, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian phát biểu của cử tri và phần giải trình của các cơ quan hữu quan. 100% kiến nghị (không có đơn tố cáo) của công dân được tổng hợp, phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và trả lời theo quy định của pháp luật.

Năm 2024, HĐND quận tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đảm bảo đúng luật, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận.Tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận; các phiên giải trình. Đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của cơ quan Thường trực HĐND, chất lượng hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐNDquận.

Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đảng bộ và nhân dân quận tin tưởng và mong đợi HĐND quận tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong quận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

 

Thịnh An


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.145
  Online: 23