Năm 2023, các nhiệm vụ chính trị của quận Cầu Giấy đều đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao: 15/15 chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 2/2 chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng và 10/10 chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đóng góp vào những kết quả đó có hoạt động của HĐND quận đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của quận.

Hội đồng nhân dân quận đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức và hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng trong các kỳ họp và hoạt động của Hội đồng; phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; từng bước nâng cao đời sống dân sinh của nhân dân trong quận.

Trong năm 2023, HĐND quận đã tổ chức thành công 04 kỳ họp, ban hành 28 nghị quyết, 04 văn bản cho ý kiến. Các nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao; sát với thực tiễn của địa phương, phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Đồng thời là căn cứ, cơ sở pháp lý để để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng hàng năm và kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.

Trong hoạt động giám sát, các chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận cơ bản đảm bảo nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, trúng vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong năm 2023, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức thực hiện 18 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo không chồng chéo về nội dung, đơn vị giám sát. 

Thường trực HĐND quận đã đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát thông qua việc trực tiếp giám sát trên rất nhiều các lĩnh vực như kinh tế, quản lý đất đai, đô thị, y tế, giáo dục đào tạo, qua đó đã kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền quận, phường cũng như các đơn vị liên quan.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc đúng quy định pháp luật. Các cuộc tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là những người trực tiếp ở cơ sở, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian phát biểu của cử tri và phần giải trình của các cơ quan hữu quan. 100% kiến nghị (không có đơn tố cáo) của công dân được tổng hợp, phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và trả lời theo quy định của pháp luật.

Công tác điều hòa hoạt động của HĐND quận; mối quan hệ với cấp ủy, UBND, UB MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐND quận đã có rất nhiều đóng góp thể hiện trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND Thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và chính quyền Thành phố.

Năm 2024, bám sát chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong đó quận xác định 0 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, 02 chỉ tiêu về nhiệm vụ an ninh - quốc phòng. HĐND quận Cầu Giấy tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đặc biệt các cơ quan tham gia ký kết Chương trình phối hợp công tác bao gồm HĐND - UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI với phương châm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI. Đóng góp thiết thực vào phong trào thi đua chung của toàn quận hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Đồng thời, HĐND quận tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đảm bảo đúng luật, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận; các phiên giải trình. Đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của cơ quan Thường trực HĐND, chất lượng hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận.

Cùng với đó, HĐND quận thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, công dân. Qua đó làm tốt trách nhiệm của đại biểu dân cử trong lắng nghe, truyền tải ý kiến cử tri, công dân, chuyển tới các địa phương, đơn vị giải quyết theo đúng quy định./.

Thịnh An


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.937
  Online: 23