Chiều 25/1/2024, HĐND huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, HĐND hai cấp huyện Hoài Đức đã chủ động, tích cực, tập trung và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 
 
Quang cảnh hội nghị
 
HĐND huyện đã nỗ lực cố gắng cùng với UBND, Ủy ban MTTQ hai cấp và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện. 
 
Trong năm qua, hoạt động HĐND huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Đa số các đại biểu đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND hai cấp đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chủ động cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. Triển khai kịp thời nghị quyết của Đảng bộ thành các Nghị quyết của HĐND. 
 
Các tập thể có thành tích được khen thưởng tại hội nghị
 
Năm 2023, Thường trực HĐND đã chuẩn bị và tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND huyện theo quy định. Các kỳ họp của HĐND được thực hiện có hiệu quả, luôn có sự cải tiến, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương…
 
Hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 và trước kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện được Thường trực HĐND huyện phối hợp Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đã dành nhiều thời gian để cử tri tham gia đóng góp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp, chuyển tới UBND huyện để xem xét giải quyết và trả lời theo quy định. Kết quả đã tiếp thu và tổng hợp 344 kiến nghị cử tri. Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện kịp thời giao cho các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, các ý kiến, kiến nghị cử tri cơ bản đã được xem xét trả lời và có giải pháp giải quyết.
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị
 
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, năm 2024 huyện Hoài Đức sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của HĐND. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thông qua việc thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động. Trong đó, tập trung vào các hoạt động kỳ họp, giám sát, chất vấn, công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng, năng lực bộ máy tổ chức của HĐND các cấp. Làm tốt công tác quy hoạch, đề xuất bố trí hợp lý cơ cấu đại biểu HĐND tham gia cấp ủy. Nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu; tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách.
 
Thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện, các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy. Tổ chức hiệu quả nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện trong năm 2024. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc trên địa bàn huyện. Điều hòa hoạt động, xử lý tốt các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri và  nhân dân…Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. /.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.835
  Online: 25