Thực hiện Quy chế làm việc của Thường trực HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 23/01/2024, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND Thành phố, các vị đại biểu HĐND Thành phố; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của Thành phố; các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư quận, huyện, thị ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND các quận, huyện, thị xã và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị đã xem phóng sự về một số kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND các cấp Thành phố năm 2023 do Thường trực HĐND Thành phố chuẩn bị. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong đó nhấn mạnh những ưu điểm, bài học kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn để làm rõ thêm kết quả từ cơ sở, đề xuất các giải pháp đổi mới, nhất là việc triển khai hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” (sau đây gọi tắt là Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy) và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), để ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Thành phố.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy và kế hoạch phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp, Thường trực HĐND Thành phố đã bình xét, đánh giá và đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố quyết định tặng Bằng khen của Thành phố đối với: 15 tập thể HĐND các quận, huyện; 13 tập thể Ban của HĐND các quận, huyện, thị xã; 18 đại biểu HĐND Thành phố; 06 tập thể Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện, thị xã và 10 cá nhân là cán bộ tham mưu của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện, thị xã và phóng viên cơ quan thông tấn báo chí của Hà Nội để khen thưởng tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố thay mặt Thường trực HĐND Thành phố kết luận hội nghị. Qua đó, về kết quả hoạt động của HĐND các cấp năm 2023, HĐND các cấp đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ, sơ kết mô hình tổ chức chính quyền đô thị, có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Những kết quả, đóng góp toàn diện trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã được lãnh đạo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là tiêu biểu cho “làn gió tươi mới”; là “điểm sáng”, “hình mẫu” trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố.

HĐND các cấp trong hệ thống chính trị Thành phố đã tham gia tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong việc cụ thể hoá các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 10 chương trình công tác của Thành ủy; các nhiệm vụ chung của Thành phố và các địa phương...

Đặc biệt, việc triển khai Đề án số 15 ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục được HĐND các cấp thực hiện nghiêm túc, thiết thực, với nhiều cách làm đổi mới, khoa học, hiệu quả. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án đã được HĐND Thành phố, các quận, huyện, thị xã, các xã, thị trấn nỗ lực triển khai, cơ bản hoàn thành và bước đầu đã có chuyển biến rõ nét.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục được tăng cường, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chung của Thành phố và các địa phương.

Các kỳ họp HĐND Thành phố và các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, quyết định nhiều nội dung quan trọng, thiết thực. Năm 2023, HĐND Thành phố tổ chức 04 kỳ họp, ban hành 70 Nghị quyết. HĐND cấp huyện tổ chức 133 kỳ họp (trong đó 60 kỳ họp thường lệ, 73 kỳ họp chuyên đề), ban hành 905 Nghị quyết. HĐND cấp xã tổ chức 926 kỳ họp, ban hành 4.034 Nghị quyết.

Việc triển khai thực hiện Quy trình tổ chức kỳ họp, Quy trình thẩm tra của các Ban, Nội quy kỳ họp HĐND Thành phố đã chuẩn hóa, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả, nâng cao chất lượng trong tổ chức kỳ họp. Không khí các kỳ họp diễn ra sôi nổi, dân chủ, thực chất, phát huy trí tuệ tập thể. Các đại biểu HĐND Thành phố nghiêm túc, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, đề ra các giải pháp hiệu quả để ban hành các nghị quyết, quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và có tác động sâu rộng đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền Thành phố như: Các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tài chính ngân sách; đầu tư công; thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công; về một số chính sách phát triển nông nghiệp; tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm; thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

Đặc biệt, HĐND Thành phố đã rất kịp thời, quyết nghị các nội dung có tính bức xúc, giải quyết vấn đề an sinh xã hội phát sinh, thực sự phù hợp tình hình và “thuận lòng dân” như: Về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo; quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo... và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới, rõ các kết luận, cam kết giải quyết để đi đến tận cùng vấn đề. Thường trực HĐND các cấp đã bám sát, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát theo đúng Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, theo hướng thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, tinh thần xây dựng và hiệu quả. Tái giám sát được chú trọng, các giải pháp, cam kết, lộ trình được cụ thể, công khai; quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung.

Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức 02 phiên chất vấn tại kỳ họp - trong cả 02 phiên, nội dung tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa còn chậm, chưa hiệu quả đều chiếm một trong hai nhóm nội dung; Thường trực HĐND Thành phố tổ chức 01 phiên chất vấn – phiên chất vấn đầu tiên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 01 phiên giải trình. Các nội dung lựa chọn chất vấn, giải trình đều trúng và đúng, quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho Thành phố được dư luận, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao. Nghị quyết chất vấn của HĐND, thông báo kết luận chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND đều cụ thể, rõ ràng, kèm theo phụ lục các cam kết của UBND và các đơn vị liên quan về lộ trình, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện kết luận. Vì vậy, các nội dung sau chất vấn, giải trình đều có chuyển biến tích cực.

Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề: HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tổ chức 37 cuộc giám sát, khảo sát. Thường trực và các Ban của HĐND cấp huyện tổ chức 486 cuộc; cấp xã tổ chức 2.517 cuộc. Số lượng giám sát, khảo sát tăng lên so với năm 2022 nhưng quan trọng là quy trình tổ chức được thống nhất, chất lượng được nâng lên; hiệu quả rõ nét.

Nội dung giám sát được lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết, được cử tri, Nhân dân quan tâm như giám sát của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố về: Dự án chậm triển khai, quản lý tài sản công, cải cách hành chính, lĩnh vực môi trường, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, về giao thông…

Thông qua hoạt động giám sát đã đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các quy định pháp luật, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất thúc đẩy đầu tư, các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Thành phố. Như chương trình đầu tư cho 3 lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và tu bổ các di tích văn hoá; cải tạo các biệt thự, việc đầu tư, nâng cấp các công viên, đầu tư các dự án thoát nước, xử lý nước thải, Trạm bơm tiêu Liên Mạc; xây dựng Đề án quản lý khai thác tài sản công; chính sách phát triển nông nghiệp…

HĐND Thành phố và HĐND các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định. Qua tổng hợp, kết quả 28 đồng chí được lấy phiếu ở HĐND Thành phố, 100% đồng chí được lấy phiếu đều đạt trên 50% phiếu tín nhiệm cao, trong đó 16 đồng chí được trên 80% phiếu tín nhiệm cao. Đối với HĐND 30 quận, huyện, thị xã, 537/537 đồng chí được lấy phiếu đều đạt trên 50% số phiếu đánh giá “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”, trong đó 94,7% người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng đã được công bố công khai, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, theo quy định.

Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, ngoài việc tiếp xúc cử tri thường kỳ trước và sau các kỳ họp thường lệ đã được tổ chức bài bản, HĐND Thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác tổ chức giao thông, trông giữ phương tiện và quản lý lòng đường, hè phố; 06 tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tổ chức tiếp xúc chuyên đề về những vấn đề bức xúc của địa phương; Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã và các tổ đại biểu HĐND cấp huyện cũng đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, đạt hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, công tác tiếp thu, tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND các cấp có chuyển biến rõ nét. Tổng hợp đúng thẩm quyền, nội dung kiến nghị rõ ràng cụ thể hơn; đối với những kiến nghị bức xúc, có tính khẩn cấp đều được Thường trực HĐND các cấp yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay mà không chờ đến kỳ tiếp xúc cử tri sau mới trả lời; việc theo dõi, rà soát, đánh giá nội dung trả lời và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri được phân giao theo lĩnh vực và địa bàn để các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND các cấp xem xét, cho ý kiến cụ thể, phục vụ giám sát và trình HĐND Thành phố xem xét tại kỳ họp, ban hành nghị quyết về công tác giải quyết kiến nghị cử tri, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của HĐND các cấp Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, đề nghị Thường trực HĐND các cấp rà soát, nhận diện rõ các tồn tại, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tăng cường, khắc phục, tiếp tục cố gắng và và phấn đấu trong thời gian tới. Đồng thời tiếp thu các cách làm hay, kinh nghiệm quý trong hoạt động dân cử từ Quốc hội, HĐND các tỉnh thành phố, HĐND các quận, huyện, thị xã để nghiên cứu, cải tiến, thực hiện tốt hơn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Thường trực HĐND Thành phố sẽ tiếp thu, ghi nhận. Giao các Ban của HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND Thành phố để xem xét giải quyết, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. HĐND các cấp Thành phố cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”, phát động sâu rộng các phong trào thi đua, lan toả sự đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó, tập trung tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị; Nghị quyết XVII Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

HĐND các cấp tham gia tích cực, trách nhiệm các nội dung, nhiệm vụ quan trọng năm 2024 như: Hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và quán triệt, triển khai ngay khi được thông qua; hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án đầu tư tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024) thiết thực, ý nghĩa gắn với các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tham gia trách nhiệm công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, nhất là đồng chí Bí thư, Thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ; sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan liên quan trong triển khai các nhiệm vụ. HĐND các cấp tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, ý nghĩa để thực hiện hiệu quả. Chú trọng công tác theo dõi, lan tỏa, hướng dẫn cách làm hay, giám sát hoạt động của HĐND Thành phố với HĐND các quận, huyện, thị xã và của HĐND các huyện, thị xã với HĐND các xã, thị trấn.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, xác định công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Khi làm phải định lượng được kết quả, trên tinh thần xây dựng vì công việc chung, làm “tròn vai, thuộc bài”, thống nhất thì cùng nhau làm thật tốt. Tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đổi mới công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại của công dân theo hướng sâu sát, cụ thể và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân, để HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, rà soát, ứng dụng chuyển đổi số trong các quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng của đại biểu HĐND các cấp Thành phố, nhất là các đại biểu hoạt động chuyên trách. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lan tỏa hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp Thành phố.

Toàn văn thông báo kết luận Hội nghị mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.930
  Online: 23