Ngày 29/01/2024, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã có văn bản chỉ đạo các sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, rà soát số lượng cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố để thực hiện chế độ hỗ trợ, thời gian chi trả, nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định.

Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố cũng quy định chi tiết về thành phần hồ sơ đề nghị, thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong đó, UBND quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề nghị của người đứng đầu các đơn vị (Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định hồ sơ); Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ).

Toàn văn văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.681
  Online: 20