Ngày 29/01/2024, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, trong đó quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi; người khuyêt tật nhẹ; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc nội dung ý nghĩa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trong công tác phát triển người tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, chất lượng, tránh lạm dụng, trục lợi chính sách.

Cụ thể, người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (tính theo tháng sinh của người tham gia BHYT được hỗ trợ) và người khuyết tật nhẹ chưa có thẻ BHYT đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi) được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố (quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025), chưa được cấp thẻ BHYT đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả công lập và ngoài công lập) được UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập hoặc phân cấp cho Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã quyết định thành lập được hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố, đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025) được hồ trợ thêm 30% mức đóng BHYT.

Thẻ BHYT của người tham gia BHYT được hỗ trợ theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND Thành phố có giá trị sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Kế hoạch của UBND Thành phố cũng quy định chi tiết về trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ; trách nhiệm thanh quyết toán tiền NSNN hỗ trợ đóng BHYT; nguồn kinh phí để thực hiện chính sách theo quy định đối với các đối tượng; việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.

UBND Thành phố giao các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công: Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND huyện và các đơn vị liên quan hướng dẫn và giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.129
  Online: 9