Tiếp nối những kết quả thực chất, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động Hội đồng nhân dân trong các năm qua; năm 2023, HĐND các cấp của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao, trong đó đặc biệt được đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá là “làn gió tươi mới, điểm sáng trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước”. 


Quang cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

Năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chương trình công tác lớn toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nút thắt, điểm nghẽn, các khâu đột phá chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các cơ chế, chính sách, kịp thời, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố. 

Nhờ vậy, kết thúc năm 2023, Thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tổng quát, trong đó nổi bật là: tăng trưởng GRDP năm 2023 đạt 6,27%, thu ngân sách vượt 16,3% dự toán và tăng 23% so với thực hiện năm 2022; văn hóa được chú trọng phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân; xây dựng, hoàn thiện các thể chế phát triển Thủ đô; công tác quy hoạch, xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm thường xuyên và giữ vững...
 
Trong những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng của HĐND các cấp Thành phố với những đổi mới trong hoạt động một cách thực chất, hiệu quả. Các quyết sách của HĐND các cấp Thành phố đã ngày càng xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển văn minh - hiện đại.

Điểm sáng trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước

Tiếp nối những kết quả thực chất, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động Hội đồng nhân dân trong các năm qua; năm 2023, HĐND các cấp của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao, trong đó đặc biệt được đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá là “làn gió tươi mới, điểm sáng trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước”.

HĐND các cấp của Thành phố năm 2023 được đánh giá là điểm sáng trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước

Để đảm bảo các hoạt động được thống nhất, đồng bộ, thông suốt và chặt chẽ, đúng quy định, ngay từ đầu năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng chương trình công tác của cả năm, bao gồm hơn 120 nội dung trọng tâm, trọng điểm, được rà soát kỹ lưỡng đảm bảo phù hợp thực tiễn của Thành phố. 100% Thường trực HĐND cấp huyện cũng đã xây dựng kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND ngay từ đầu năm, đồng thời tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cùng với xác định nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo xây dựng các quy chế, quy trình công tác, làm cơ sở quan trọng để HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có căn cứ triển khai nhiệm vụ một cách bài bản, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 
 
Căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND Thành phố đã kịp thời ban hành các Quyết định về việc sửa đổi Quy chế làm việc của Thường trực HĐND; Điều chỉnh phân công Thường trực HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; sửa đổi, bổ sung Quy trình tổ chức kỳ họp, Quy trình thẩm tra của các Ban của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy trình tổ chức các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026… Việc ban hành các quy chế, quy trình giúp cụ thể hóa để nâng cao chất lượng chuyên môn trong hoạt động của các Ban của HĐND Thành phố theo từng lĩnh vực.
 
Đặc biệt, để đảm bảo chất lượng của nghị quyết, HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch ban hành nghị quyết trong năm, làm căn cứ từ sớm, từ xa để UBND Thành phố, các ngành tập trung triển khai công tác chuẩn bị dự thảo, đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển.
 
Quyết nghị chính sách quan trọng, thiết thực, kịp thời
 
Năm 2023, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của Thành phố. 
 
Qua 4 kỳ họp, HĐND Thành phố đã ban hành gần 80 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Riêng kỳ họp thứ 14 thông qua tới 35 nghị quyết. Đây cũng là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng, thiết thực về các cơ chế, chính sách, có tác động sâu rộng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố; nhiều nghị quyết được HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố xây dựng trên cơ sở những bất cập, tồn tại được chỉ ra khi giám sát. 

Đại biểu HĐND Thành phố ấn nút thông qua Nghị quyết  

Có thể kể đến như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; Nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố; Nghị quyết về hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, lập Quy hoạch Thủ đô; Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030; Nghị quyết về Đề án thành lập quận Đông Anh, quận Gia Lâm; Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới,... 
 
Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cũng được ban hành, đơn cử như nghị quyết về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội; một số quy định chế độ hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ cho các lực lượng, cán bộ ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo…; về mức chi cải tạo nhà xuống cấp, nhà hư hỏng; hỗ trợ tổ dân vận ở cơ sở.
 
Đặc biệt, với quyết tâm cao hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, HĐND Thành phố đã quyết nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư xây dựng, thống nhất cho phép thực hiện 2 cơ chế thanh toán linh hoạt giai đoạn 2023-2025 đối với vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án.
 
HĐND Thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành đề án là hết sức cần thiết nhằm đánh giá toàn diện thực trạng công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của Thành phố.
 
Lan tỏa tinh thần đổi mới, thực chất trong hoạt động kỳ họp của HĐND Thành phố, năm 2023, HĐND cấp huyện đã tiến hành 133 kỳ họp; ban hành 905 nghị quyết. HĐND cấp xã tổ chức 926 kỳ họp, ban hành 4.034 nghị quyết. Nội dung các kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tại các quận, huyện, thị xã thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, cấp ủy, nhiệm vụ trọng tâm của quận và những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm.
        
Các nghị quyết được HĐND các cấp Thành phố ban hành là những chính sách quan trọng, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.860.477
  Online: 32