Sáng 19/2, HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức Kỳ họp thứ 17 - Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công. 


Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Chương Mỹ thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 gồm 06 dự án thuộc lĩnh vực trụ sở cơ quan. Theo đó, điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện 06 dự án, (trong đó có 5 dự án điều chỉnh thời gian thực hiện): có tổng mức đầu tư được duyệt 49.147,47 triệu đồng, tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là 68.244,05 triệu đồng. Bao gồm 6 dự án, đó là: Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Thượng Vực; Hữu Văn; Trần Phú; Đồng Lạc; Ngọc Hòa và xã Tốt Động.

Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án (xã Trần Phú), điều chỉnh quy mô đảm bảo quy mô phù hợp theo hướng dẫn của Cục Hậu cần tại Văn bản số 874/CHC-DT ngày 29/9/2023; cập nhật suất vốn đầu tư phù hợp chế độ chính sách hiện hành do đó làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án, từ Ngân sách huyện sang Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách huyện theo định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội. Điều chỉnh thời gian đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; trong đó tập trung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND Thành phố, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để được tổng hợp, trình kỳ họp chuyên đề dự kiến trong tháng 3/2024 của HĐND Thành phố; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án (khi đáp ứng đủ điều kiện) đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, chất lượng. Đề nghị MTTQ huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua.

Theo Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường, việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề là nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất của địa phương theo đề nghị của UBND huyện, đặc biệt trong việc thực hiện các dự án đầu tư công. Thực tiễn triển khai thực hiện các dự án đầu tư công hàng năm và giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung (như về quy mô, tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện…) để đảm bảo tiếp nhận kịp thời sự quan tâm, hỗ trợ vốn từ Thành phố cũng như các quận, huyện; đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương và đảm bảo tính thống nhất với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, qua đó tạo đà cho huyện bứt phá thành công./.

 

Ngọc Hân (Huyện Chương Mỹ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.