HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo số 06/TB-HĐND ngày 26/01/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 của Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đối với vụ việc của ông bà Nguyễn Thị Cánh, Trịnh Văn Diên, thôn Cam 1, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và ông Nguyễn Thế Đạo, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Theo thông báo, ngày 17/01/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, xử lý đơn kiến nghị của ông bà Nguyễn Thị Cánh, Trịnh Văn Diên, thôn Cam 1, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và ông Nguyễn Thế Đạo, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố; các sở, ban, ngành Thành phố: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố, Ban tiếp công dân Thành phố; UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Cổ Bi, xã Phú Thị và công dân có đơn.


Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp công dân

Nội dung đơn: Ông bà Nguyễn Thị Cánh, Trịnh Văn Diên, thôn Cam 1, xã Cổ Bi và ông Nguyễn Thế Đạo, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đề nghị cấp đất dịch vụ (đất ở) cho hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND Thành phố để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Tóm tắt quá trình giải quyết:

- Ngày 02/7/2017, UBND Thành phố có Văn bản số 4800/UBND-ĐT về việc chấp thuận nguyên tắc bố trí quỹ đất dịch vụ (đất ở) theo quy định cho 76 hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Phú Thị và xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm.

- Ngày 15/4/2020, UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 987/UBND-TTPTQĐ về việc rà soát kiến nghị giao đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Cánh tại khu tái định cư thị trấn Trâu Quỳ với đơn giá là 7.200.000 đồng/m2.

- Ngày 29/4/2020, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 3630/VP-GPMB truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Gia Lâm thực hiện theo quy định.

- Ngày 01/11/2022, Văn phòng UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 1735/PC-VP thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đến Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra nội dung kiến nghị của UBND huyện Gia Lâm tại 02 Văn bản: số 3524/UBND-TTPTQĐ ngày 20/10/2022 và Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện Gia Lâm.

- Ngày 15/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 6190/STNMT-QHKTSDĐ đề nghị UBND huyện Gia Lâm kiểm tra, làm rõ căn cứ đề nghị của UBND huyện Gia Lâm tại Văn bản số 3524/UBND-TTPTQĐ ngày 20/10/2022 về viêc xem xét giao đất dịch vụ (đất ở) đối với 03 hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Cổ Bi và xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

- Ngày 05/9/2023, UBND huyện Gia Lâm có Báo cáo số 2861/UBND-TTPTQĐ, trong đó có nội dung: Do sơ xuất trong quá trình thống kê, rà soát nên thiếu 03 hộ gia đình nêu trên, đến nay 03 hộ chưa được phê duyệt hỗ trợ 01 lần để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng giao đất dịch vụ (đất ở) như 76 trường hợp tại xã Phú Thị, xã Cổ Bi đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 4800/UBND-ĐT ngày 02/7/2017; Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có báo cáo gửi UBND Thành phố chấp thuận cho UBND huyện Gia Lâm giao đất dịch vụ cho 03 hộ.

- Ngày 06/11/2023, Thường trực HĐND Thành phố có Phiếu hướng dẫn số 166/PHD-HĐND về việc hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND Thành phố để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Ngày 11/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 176/STNMT-QHKHSDĐ gửi UBND huyện Gia Lâm về việc chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với hộ gia đình bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao trên địa bàn xã Phú Thị, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Theo đó, UBND huyện Gia Lâm tổ chức kiểm tra, rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và điều kiện được hưởng chính sách chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với 03 hộ gia đình theo thẩm quyền. UBND huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, rà soát đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến nay đơn kiến nghị của ông bà Nguyễn Thị Cánh, Trịnh Văn Diên, thôn Cam 1, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và Nguyễn Thế Đạo, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi làm việc, sau khi công dân trình bày nội dung kiến nghị, ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Cổ Bi, xã Phú Thị về quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố kết luận, giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và điều kiện được hưởng chính sách chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với 03 hộ gia đình theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố trong Quý I/2024.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND và Ban Pháp chế HĐND Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐND Thành phố theo quy định.

Xem thông báo tại văn bản đính kèm./.

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.285.121
  Online: 12