Ngày 28/2/2024, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023, ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024.


Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ ký kết chương trình phối hợp công tác

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Thị Lan Phương cho biết, trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, ba cơ quan đã tích cực, chủ động, xây dựng triển khai các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quán triệt các nhiệm vụ chính trị năm 2023; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2023. 
 
Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, phản biện của 03 cơ quan đã được đổi mới về nội dung, hình thức và có chất lượng, hiệu quả cao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Công tác phối hợp của ba cơ quan trong tổ chức tiếp xúc cử tri, tổ chức kỳ họp HĐND quận đảm bảo chặt chẽ, chu đáo và đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao, đảm bảo việc thực hiện cải cách hành chính trong việc gửi tài liệu cho đại biểu bằng hình thức trực tuyến và lưu trữ tài liệu. 
 
UBND quận và các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND, Ủy ban MTTQ quận. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri đạt cao hơn các năm trước, tập trung giải quyết được một số kiến nghị lâu ngày góp phần tiếp tục tăng cường niềm tin của Nhân dân.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp hoạt động của ba cơ quan còn có một số tồn tại như: Việc phối hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có lúc chưa thường xuyên, một bộ phận Nhân dân chưa đồng tình trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn tới còn kiến nghị về chính sách, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án. Việc phối hợp để nắm tình hình tại một số di tích chưa kịp thời, công tác quản lý còn hạn chế...
 
Tại Hội nghị, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2024 với 06 nội dung, gồm: Phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024, đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI; Phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND quận, các hội nghị tiếp xúc cử tri; Phối hợp tổ chức phản biện xã hội; Phối hợp thực hiện các nội dung tiếp công dân; tổ chức, đối thoại trực tiếp với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; Phối hợp thực hiện giám sát./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.860.169
  Online: 19