https://dbndhanoi.gov.vn/portal/DinhKemTinBai/2024-03/13%20(2)%20Ba%CC%81o%20ca%CC%81o%20gia%CC%89i%20tri%CC%80nh%20cua%20UBND%20TP%20sau%20tham%20tra%20Ban%20VHXH%20-%20HDND%20TP%20nga%CC%80y%2028.3.2024%20(2)_2CY0bDJuUSqRoeM9.pdfKỲ HỌP THỨ 15 - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

- Triệu tập kỳ họp kèm dự kiến chương trình

- Sơ đồ chỗ ngồi

- Dự kiến chương trình kỳ họp (mới)

1. Thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Tờ trình; Báo cáo tóm tắt; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị; Báo cáo giải trình của UBND TP)

2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố. (Tờ trìnhDự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo giải trình của UBND TP; Dự thảo Nghị quyết và các phụ lục sau giải trình)

3. Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công. (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH; Phụ lục 1-4; Phụ lục 5-7; Phụ lục 8-10; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị; Phụ lục 1-5; Phụ lục 6-10; Phụ lục 11-18; Báo cáo giải trình của UBND TP)

4. Điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Pháp lý lúa - Ba Vì; Pháp lý lúa - Nam Từ Liêm; Pháp lý lúa - Thạch Thất; Pháp lý lúa rừng - Sóc Sơn; Pháp lý lúa - Đông Anh 1-3Pháp lý lúa - Đông Anh 4-6; Pháp lý lúa - Đông Anh 7-13; Pháp lý lúa - Đông Anh 14-15; Pháp lý lúa - Đông Anh 16, 17, 19; Pháp lý lúa - Đông Anh 18, 20, 21; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo giải trình của UBND TP; Biểu 1A; Biểu 1C; Biểu 2-1; Biểu 3-1; Biểu 4a; Biểu 4b)

5. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội. (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS)

6. Về việc tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Hà Nội. (Tờ trình; Đề án; Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP; Dự thảo Quyết định của UBND TP; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo giải trình của UBND TP; Dự thảo Nghị quyết sau giải trình)

7. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến nội dung, mức chi đặc thù cho phòng, chống, hỗ trợ người bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS)

8. Về hỗ trợ chi phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024: (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo giải trình của UBND TP; Dự thảo Nghị quyết sau giải trình)

9. Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra)

10. Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024. (Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH)

11. Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. (Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH)

12. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội. (Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH)

- Báo cáo giải trình của UBND TP đối với 03 lĩnh vực giáo dục đào tạo

13. Quy định một số chế độ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố. (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH; Báo cáo giải trình của UBND TP)

14. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội. (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH; Công văn giải trình của UBND TP -số 868; Báo cáo giải trình của UBND TP -số 90)

15. Quy định mức kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

16. Bổ sung biên chế sư nghiệp giáo dục của Thành phố năm học 2023-2024 (Tờ trình; Biểu 1; Biểu 2; Biểu 3; Biểu tổng hợp; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Báo cáo giải trình của UBND TP)

17. Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. (Tờ trình miễn nhiệm; Tờ trình bầu bổ sungTờ trình cho thôi đại biểu HĐND (bà Hà); Tờ trình miễn nhiệm (bà Hà); Dự thảo Nghị quyết)

18. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ấn các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp t ham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và hoạt động của Lãnh đạo Thành phố đi thăm và làm việc tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang nhân dịp 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ. (Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết;  Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH, Báo cáo giải trình của UBND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.968
  Online: 21