Chiều 27-3, phát biểu kết luận Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo rà soát các dự án không có khả năng triển khai để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao.

Hướng tới mục tiêu cuối cùng là "phục vụ nhân dân"

Trong kết luận hội nghị, nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị, trước hết về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trên cơ sở danh mục trong giai đoạn 2024-2025, các cấp, các ngành cần tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm, rà soát, thống kê phân loại rõ số lượng dự án đã được phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án; đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án; xác định cụ thể nguyên nhân chậm triển khai trong từng khâu và đề xuất giải pháp cụ thể.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

“Phải rà soát các dự án không có khả năng triển khai để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, giải quyết dân sinh bức xúc như: Ùn tắc giao thông; kế hoạch 3 lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới; đường sắt đô thị; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các chương trình cung cấp nước sạch, xử lý nước thải...”- Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng đảm bảo các dự án được bố trí vốn đủ thủ tục, quy định; tránh trùng lặp, lãng phí, nhất là các dự án, nhiệm vụ liên quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) có cùng địa bàn triển khai. Đồng thời, rà soát kỹ nguồn lực thực tiễn Thành phố (về nguồn đất, khả năng vay trả nợ, nguồn lực tài sản công...), có biện pháp cụ thể, báo cáo vào kỳ giữa năm. Các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, dự án phải có nguồn lực đảm bảo, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm soát bội chi.

Đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khẳng định tầm quan trọng của việc lập quy hoạch này, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để cụ thể hoá Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm tạo lập không gian phát triển mới, với “tầm nhìn mới - tư duy mới” để tạo ra “cơ hội mới - giá trị mới”, đồng thời, thể hiện khát vọng "mơ xa - nghĩ lớn" với "giải pháp thông minh - hành động quyết liệt - kết quả thực chất" và hướng tới mục tiêu cuối cùng là "phục vụ nhân dân", xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm Ngày thành lập nước vào năm 2045.

Theo Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo như: Trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới đây trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt Quy hoạch; đặc biệt là cần tập trung chuẩn bị nội dung để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, dự kiến vào ngày 3-5-2024.

Bí thư Thành ủy khẳng định, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ tập trung xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể triển khai theo từng phân kỳ giai đoạn 5 năm và hàng năm, cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề cụ thể và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gắn với việc cân đối, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm đưa Quy hoạch Thủ đô vào cuộc sống.

Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất

Đối với việc tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, các ý kiến đều thống nhất cao với các dự thảo báo cáo do Ban Thường vụ Thành ủy trình xin ý kiến. Các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, bám sát yêu cầu của Trung ương, kế hoạch của Thành ủy, nội dung báo cáo đã thể hiện rõ, đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng trong 15 năm qua tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, kết quả công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, trên cơ sở các báo cáo tổng kết nêu trên và ý kiến góp ý của các đại biểu, “bắt tay” ngay vào việc xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện và yêu cầu của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đối với nội dung về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trước mắt đặt ra còn rất lớn, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

“Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi tin tưởng rằng trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị ngày hôm nay, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ chủ động bắt tay ngay vào xây dựng các các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ./.

Nguyễn Hiếu - Theo Báo Hà Nội Mới


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Bình chọn
    Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
    698 người đã bình chọn