Ngày 29/3/2024, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Trang Thông tin điện tử giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

- Kính thưa đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Thành phố!

- Thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố, thưa các đồng chí!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. 

Trước tiên, thay mặt HĐND Thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố; các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành và các vị đại biểu HĐND Thành phố đã về dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Căn cứ các quy định của Luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của Thành phố; trên cơ sở thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Uỷ viên UBND Thành phố (mặc dù là kỳ họp chuyên đề nhưng là kỳ họp có khối lượng công việc lớn), gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính như sau:

Một là, HĐND Thành phố xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để UBND Thành phố hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 - tháng 5/2024 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và Quyết định số 313 ngày 07/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Thành phố Hà Nội đã tập trung, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đây là nội dung lớn, rất quan trọng, cùng với dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đang được tập trung hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới đây và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được HĐND Thành phố thông qua và đang trình Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo ra khung khổ pháp lý, thể chế quan trọng cho sự phát triển Thủ đô, cũng như tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội.

Với ý nghĩa quan trọng đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện Quy hoạch, trong đó đặc biệt là các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, những vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn phát triển của Thành phố.


Toàn cảnh hội nghị

Hai là, HĐND Thành phố sẽ xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 của Thành phố.

Đây là những nội dung quan trọng để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố, tập trung hỗ trợ để thực hiện các dự án trường học, y tế, di tích, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, xử lý nước thải, các nội dung thuộc chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Ba là, HĐND Thành phố xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, như: bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá ở cơ sở; tổ chức lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; các hoạt động nhằm tri ân, tôn vinh các gia đình chính sách, người có công, các cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Điện Biên …

Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra. Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức phản biện xã hội đối với một số nội dung quan trọng, tác động sâu rộng, làm cơ sở để HĐND Thành phố thảo luận và quyết định, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bốn là, HĐND Thành phố thực hiện các nội dung khác theo thẩm quyền và công tác cán bộ, kiện toàn chức danh Uỷ viên UBND Thành phố theo quy định.
Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Tiếp tục phương châm lan toả không khí đổi mới, thực chất, hiệu quả; sau thành công của hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, căn cứ các quy định của Luật; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND, Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sâu sắc, góp phần vào sự thành công của kỳ họp. 

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề khóa XVI HĐND Thành phố. Xin kính chúc đồng chí đồng chí Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Thành phố, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đỗ Văn Trường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.491
  Online: 7