Chiều 27/3/2024, UBND xã Hiền Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến người dân về sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện UBND xã Hiền Giang đã thông qua Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND xã về việc thành lập các tổ lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Hiền Giang và xã Hoà Bình. Hình thức lấy ý kiến cử tri là phát “Phiếu lấy ý kiến cử tri”. Nội dung lấy ý kiến cử tri gồm 02 nội dung: Phiếu lấy ý kiến cử tri việc sáp nhập xã Hiền Giang và xã Hoà Bình; tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập là xã Bình Giang.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ 7h00 ngày 28/3/2024 và hoàn thành vào lúc 19h00 ngày 31/3/2024. Sau đó, UBND xã tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp.    

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, UBND xã Hiền Giang sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để người dân hiểu rõ ý nghĩa, nội dung, thời gian, mục đích của việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.


Cử tri tham dự hội nghị

Việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 là thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước để phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Trường Giang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.284.966
  Online: 7