TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố

2. Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ của HĐND các cấp Thành phố

3. Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ của Ban KTNS - HĐND Thành phố

4. Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ của Ban VHXH HĐND Thành phố

5. Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ của Ban Pháp chế HĐND Thành phố 

6. Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của UBND Thành phố 

7. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Báo cáo của Viên trưởng Viện KSND, Chánh án TAND về công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND Thành phố

8. Thông báo của UB MTTQ Hà Nội về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011 - 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 - 2021  

9. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

10. Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

11. Dự thảo Nghị quyết về tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND Thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
710 người đã bình chọn
Thống kê: 4.586.883
Online: 59