Với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội đã được thông qua.

Theo đó, HĐND thành phố tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND thành phố trình.

HĐND thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2018, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại.
Ngoài ra, Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội lồng ghép nội dung phê duyệt phương án vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu được quyết nghị như sau:
Tổng giá trị vay lại là 1.085.574.286 yên (tương đương 225.799 triệu VNĐ), trong đó giá trị vay lại gói thầu số 1 là 756.414.803,5 yên, tương đương 157.334 triệu VNĐ và gói thầu số 3 là 329.159.482,5 yên, tương đương 68.465 triệu VNĐ.
Tổng giá trị trả nợ, bao gồm gốc và lãi là 1.139.288.741,79 yên, tương đương 236.972 triệu VNĐ, thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại: 0,2%/năm/dư nợ vay lại.
Nguồn vốn trả nợ từ ngân sách thành phố bố trí hằng năm theo kế hoạch.
UBND thành phố cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố để lập kế hoạch trả nợ hằng năm bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý ngân sách và trả nợ vốn vay nước ngoài.
Theo báo cáo của UBND thành phố, việc phát sinh chi phí thực hiện 2 gói thầu số 1 và số 3 đã được Kiểm toán Nhà nước xác định là do các nguyên nhân khách quan. Việc thành phố vay lại 50% phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để vay lại với giá trị 1.085.574.286 yên đã được Chính phủ chỉ đạo. Khoản vay lại này không làm mức dư nợ vay hằng năm của thành phố bị vượt quá quy định, đồng thời đã được Chính phủ chấp thuận không tính vào bội chi ngân sách địa phương. Năm 2018, ngân sách thành phố đã dự kiến nguồn để chi trả lãi vay của khoản vay này.

QUỐC THỊNH - DUY LINH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.824
  Online: 31