DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THÀNH PHỐ

* Xin mời vào mục Văn bản PL để tải về nội dung các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp.

* Tài liệu phiên họp Chất vấn ngày 05/7/2013:

         - Tổng hợp 23 câu hỏi chất vấn tại kỳ họp 7

         - Báo cáo trả lời của UBND Thành phố

I/ Nội dung thường kỳ

 1/ Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra

 2/ Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

 3/ Báo cáo công tác điều hành của UBND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

  4/ Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội.

 5/ Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

 6/ Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

7/ Thông báo của Ủy ban MTTQ Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

8/ Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

 9/ Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của thành phố Hà Nội, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

 10/ Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội.

II/ Nội dung chuyên đề

1/ Dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội - (File toàn văn Đề án).

Báo cáo thẩm tra

2/ Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội - (File tài liệu 1, File tài liệu 2).

Báo cáo thẩm tra

3/ Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND Thành phố về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND Thành phố về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra

 4/ Dự thảo Nghị quyết về một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Báo cáo thẩm tra

 III/ Các nội dung theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô. (QĐ số 353/QĐ-TTg; Luật Thủ đô)

1/ Dự thảo Nghị quyết về Quy định thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô (Khoản 2 Điều 7). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

2/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Khoản 3(a) Điều 11); Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và các giá trị văn hóa phi vật thể (Khoản 3 (b) Điều 11). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2 (Phụ lục, Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3, Biểu 4, Biểu 5, Biểu 6)

 3/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao (Khoản 4 Điều 12). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

 4/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài (Khoản 2 Điều 13). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

5/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Khoản 2 Điều 13). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

6/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng (Khoản 2 Điều 15). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

7/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành biện pháp nhằm cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954. 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

8/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô, xe cơ giới; đầu tư phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận  tải (Khoản 3 Điều 18). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

9/ Dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ ở ngoại thành (Khoản 2 Điều 19). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

10/ Dự thảo Nghị quyết về Quy định diện tích bình quân nhà ở (Khoản 4 (b) Điều 19). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

11/ Dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHN(Khoản 5 Điều 16). 

Báo cáo thẩm tra

Dự thảo lần 2

Dự thảo lần 3

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
714 người đã bình chọn
Thống kê: 4.860.121
Online: 78