NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 6 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

* Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phần bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015

* Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2011

* Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

* Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch Nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

* Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

* Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013.

* Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 (đối với ông Nguyễn Đức Nhanh).

* Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 (đối với ông Nguyễn Đức Chung).

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP:

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 của UBND thành phố Hà Nội (đối với 10 câu hỏi gửi trước)

* Dự kiến Chương trình Kỳ họp:

Phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch HĐND TP:

* Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ:

* Phát biểu bế mạc Kỳ họp của Chủ tịch HĐND TP:

 1.Danh mục tài liệu của HĐND Thành phố:

- Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố năm 2012.

- Báo cáo thẩm tra chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2012

- Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế của Ban Kinh tế Ngân sách.

- Báo cáo thẩm tra tình hình văn hóa xã hội của Ban Văn hóa Xã Hội.

- Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật của Ban Pháp chế.

- Báo cáo thẩm tra dự toán, phân bổ ngân sách 2013 của Ban Kinh tế Ngân sách

- Báo cáo thẩm tra phí, lệ phí

- Báo cáo thẩm tra bảng giá đất năm 2013

- Báo cáo thẩm tra Quy hoạch chất thải rắn.

- Báo cáo thẩm tra Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin

- Báo cáo thẩm tra Quy hoạch nghĩa trang

- Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND TP năm 2013

- Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP năm 2013

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6

- Báo cáo giám sát công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

- Báo cáo giám sát công tác quản lý nhà chung cư, tái định cư

- Báo cáo giám sát công tác khám chữa bệnh

- Tổng hợp các câu hỏi chất vấn gửi trước bằng văn bản.

2. Danh mục tài liệu của UBND Thành phố:

- Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012.

- Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 - Phần đính chính

- Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 - Phụ lục 1

- Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 - Phụ lục 2

- Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 - Phụ lục 3

- Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 - Phụ lục 4

- Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP năm 2012

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2012

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2012

- Tài liệu về Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin

- Tài liệu về biên chế

- Tài liệu về Quy hoạch Nghĩa trang

- Tài liệu về Quy hoạch xử lý chất thải rắn

- Tài liệu về phí, lệ phí

- Tài liệu về giá đất 2013

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5

- Báo cáo trả lời câu hỏi chất vấn gửi trước Kỳ họp.

3. Danh mục tài liệu của các cơ quan khác:

- Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB MTTQ TP. 

- Báo cáo công tác xét xử năm 2012 của Tòa án nhân dân Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
714 người đã bình chọn
Thống kê: 4.859.712
Online: 168