Thường trực HĐND Thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Thành phố.

Phiên giải trình đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác ATTP; kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV đối với một số sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND Thành phố và chính quyền các cấp về thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP trong thời gian vừa qua. Đồng thời, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và việc thực hiện kết luận chất vấn của HĐND Thành phố; đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Hoạt động giải trình được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tập trung đánh giá đầy đủ, khách quan những mặt tích cực và hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung giải trình, Thường trực HĐND Thành phố nghe UBND Thành phố, các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Công an Thành phố, các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình báo cáo, giải trình việc thực hiện các quy định pháp luật, chỉ đạo của UBND Thành phố về thực hiện công tác ATTP trong thời gian qua; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra tồn tại, hạn chế; các giải pháp khắc phục và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác ATTP trên địa bàn Thành phố.

Theo dự kiến, phiên giải trình tổ chức trong một buổi trong khoảng ngày từ 30/10/2019 đến ngày 02/11/2019, tại Hội trường tầng 3 Trụ sở HĐND-UBND Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố giao Ban Văn hóa- Xã hội chủ trì phối hợp các Ban HĐND Thành phố chuẩn bị các nội dung liên quan đến phiên giải trình: xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung yêu cầu các cơ quan chuẩn bị báo cáo và gửi báo cáo, cùng các Ban khảo sát, xây dựng phóng sự, xây dựng kịch bản phiên giải trình. 

Văn phòng HĐND Thành phố: Chuẩn bị giấy mời đại biểu; đôn đốc việc gửi tài liệu của cơ quan giải trình và các cơ quan có liên quan; tổng hợp, in ấn, phát hành tài liệu; chỉ đạo bộ phận kỹ thuật ghi âm phiên giải trình; chuẩn bị kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ phiên họp...

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  536 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.478.776
  Online: 45