Sáng 6/5, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn, giám sát về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức và cải cách hành chính trên toàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay” tại huyện Sóc Sơn. Cùng tham gia đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Đoàn giám sát khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, năm vừa qua UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về CCHC góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cơ bản bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện. Đến tháng 12-2018, toàn huyện có 7 đơn vị sự nghiệp, giảm 7 đầu mối so với năm 2015. Huyện được thành phố đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng quy định, triển khai sớm các chỉ đạo của thành phố về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng biên chế được giao theo nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định giao chỉ tiêu của UBND thành phố các năm 2016, 2017, 2018.

Về công tác thực hiện thủ tục hành chính, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã công khai kịp thời đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn để người dân dễ tiếp cận, dễ khai thác; bố trí hòm thư tiếp nhận góp ý phản ánh, kiến nghị của người dân về giải quyết thủ tục hành chính. Vì thế, theo nhận định của UBND huyện, sự hài lòng của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại huyện, xã chiếm tỷ lệ cao, không có đơn thư, khiếu nại về giải quyết thủ tục hành chính.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo yêu cầu huyện chấm dứt tình trạng bố trí, tuyển dụng cán bộ làm việc trái ngành trái nghề; nghiêm túc coi đánh giá cán bộ hàng tháng là giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức; quan tâm tới tuyển dụng công chức cấp xã và giải quyết 256 giáo viên hợp đồng; đồng thời quan tâm ngay tới đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, hiện nay đang trong trình trạng số lượng rất đông, phụ cấp rất thấp, có người làm nhiều việc nhưng có người lại làm kiểu đánh trống ghi tên. Sớm rà soát bộ máy hành chính, nhất là bộ phận một cửa, tìm rõ nguyên nhân vì sao chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng thứ 30 toàn thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đồng tình với kết quả, tồn tại, hạn chế được UBND huyện Sóc Sơn báo cáo; đồng thời đề nghị huyện tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết TƯ, kế hoạch thành phố về việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại bộ máy; kiểm tra rà soát xây dựng lộ trình cho các năm tiếp theo đối với việc thực hiện Quyết định 39 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh CCHC, có giải pháp để nâng cao việc CCHC một cách thực chất, có mục tiêu kế hoạch cụ thể; rà soát nâng cao chất lượng của từng ví trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính tại các xã.

Duy Linh, văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.603.831
  Online: 63